Aanmelden en opvragen stemrecht AvA voor houders van saldo op een participatierekening bij FromFarmers en/of van certificaten van ForFarmers

Bent u (als lid van Coöperatie FromFarmers of werknemer van ForFarmers) in het bezit van één of meerdere participatierekeningen bij Coöperatie FromFarmers en/of certificaten van ForFarmers N.V. en wilt u gebruikmaken van uw stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dan dient u vóór 1 april (17:00uur) a.s. uw stemrecht op te vragen. ForFarmers neemt contact met u op nadat u zich heeft aangemeld via onderstaand formulier.