duurzaamheid

Duurzaamheid bij ForFarmers

Going Circular - For the Future of Farming

Afbeelding: Seal Master 2 CMYK -25%Rechts

Het toenemend aantal monden om te voeden in de wereld, en de stijgende welvaart in de opkomende markten, leiden tot een almaar groeiende vraag naar voedsel. Een vraag waarin we op een duurzame manier moeten voorzien. Een circulaire voedselproductie wordt gezien als de weg vooruit, en daarin nemen dieren een sleutelpositie in. Daarom zal ForFarmers zich focussen op de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Onze aanpak, die een integraal onderdeel is van onze Strategie 2025 heet Going Circular, For the Future of Farming. 

Wij definiëren Going Circular als volgt: het omzetten van laagwaardige ingrediënten in kwalitatief hoogwaardig voedsel, zonder verspilling van grondstoffen en vervuiling.

ForFarmers kan en zal een verschil maken in kringlooplandbouw

ForFarmers neemt haar rol als leidende partij in de sector serieus. In dat licht zien wij duurzaamheid als een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze activiteiten. Ook is het een van de bouwstenen van onze Strategie 2025.

We hebben nieuwe ambities en doelen geformuleerd in het kader van Going Circular, waarover wij in ons jaarverslag zullen rapporteren; deze doelen maken Going Circular expliciet.

Met Going Circular wil ForFarmers bijdragen aan een op feiten gestoelde discussie over duurzaamheidsthema’s die onze business raken, en willen we onze belanghebbenden hierin betrekken – van onze boerenklanten tot huidige en potentiële medewerkers en van de maatschappij in het algemeen tot onze ketenpartners. Ook blijven we – met passie en expertise – continu investeren in initiatieven die bijdragen aan verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering en van de sector. Dat doen wij schouder aan schouder met onze klanten, waarbij we de veranderende inzichten van de maatschappij in overweging nemen, zodat we samen kunnen anticiperen op de uitdagingen die voor ons liggen, in het belang van de toekomst van onze sector (For the Future of Farming). 

FF_GoingCircular_Framework_NL

Inzoomen op onze Going Circular thema’s

Grondstoffen voor voer
Grondstoffen voor voer
Voerproductie
Voerproductie
Voeroplossingen
Voeroplossingen