duurzaamheid

Specifieke standaard informatievoorziening

Materiële thema’s¹ DMA en indicatoren Omissies Er is geen externe accountantsverklaring gevraagd
voor deze algemene standaard informatievoorziening
Fosfaatvervuiling beperken G4-DMA; Milieu: Fosfaatvervuiling beperken Er is geen passende GRI-indicator geïdentificeerd voor dit materiële onderwerp  
Uitstoot van broeikasgassen beperken G4-DMA; G4-EN15; G4-EN16; G4-EN17  
Milieu: Uitstoot van broeikasgassen beperken
Gegevens over emissies door transport zijn geen onderdeel van dit verslag  
Gebruik van land, water en energie minimaliseren G4-DMA; G4-EN15; G4-EN16; G4-EN17; G4-FP2
Milieu: Gebruik van land, water en energie minimaliseren
Gegevens over uitstoot van broeikasgassen zullen opgenomen worden zoals hierboven. Gegevens over gebruik van land en water zullen de komende jaren worden opgenomen.   
Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving G4-DMA; G4-LA6
Mens & Maatschappij: Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving
   
Voerveiligheid verbeteren G4-DMA; G4-PR2
Mens en Maatschappij: Voerveiligheid verbeteren
   
Diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen   G4-DMA
Diergezondheid en Dierenwelzijn
Er is geen passende GRI-indicator geïdentificeerd voor dit materiële onderwerp  
       

Noot
¹ Op deze onderdelen van standaard informatievoorziening is geen externe accountantsverklaring van toepassing. 

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.