Samenwerking ForFarmers en Agriterra om veehouders in opkomende markten te helpen

11 september 2017
Ondertekening memorandum Agriterra en ForFarmers
Kees Blokland (l.) en Jan Potijk

Agriterra en ForFarmers gaan samenwerken om boerenorganisaties en coöperaties in opkomende markten te helpen professionaliseren. Jan Potijk, directeur ForFarmers Nederland en Kees Blokland, directeur Agriterra, hebben vrijdag jl. het memorandum hiertoe ondertekend.

ForFarmers biedt haar medewerkers de mogelijkheid hun kennis en expertise beschikbaar te stellen voor Agriterra adviesopdrachten en trainingen in opkomende markten in bijvoorbeeld Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Concreet betekent dit dat ForFarmers medewerkers zich kunnen aanmelden voor adviesvragen bij de agrarische coöperaties die Agriterra met kennis ondersteunt. Na zowel goedkeuring van ForFarmers als van Agriterra kan een ForFarmers medewerker worden uitgezonden. De medewerker moet hiervoor deels eigen vakantiedagen opnemen, deels worden de dagen door ForFarmers vergoed. Reis- en verblijfkosten worden door Agriterra betaald. Een opdracht duurt meestal 1 à 2 weken en wordt uitgevoerd door een team. Naast de ForFarmers medewerker bestaat het team uit een Agriterra-medewerker, een lokale medewerker en een andere ‘Agripooler’, een expert met een andere deskundigheid eveneens door Agriterra aangetrokken.

Agriterra, opgericht in 1997 door een aantal Nederlandse land- en tuinbouworganisaties, ondersteunt boerenorganisaties en coöperaties in opkomende markten met kennis en organisatieadvies. Agriterra draagt bij aan een industrialisatie via boerenorganisaties en coöperaties op het platteland en snelle economische groei. Tegelijkertijd moet het evenwicht behouden worden tussen voedselbehoefte en voedselaanbod en tussen bevolkingsgroei en groei van werkgelegenheid.

ForFarmers zet zich in ‘For the Future of Farming’. De onderneming werkt samen met haar klanten aan een gezondere veestapel en grotere efficiëntie op het boerenerf zodat veehouders betere resultaten kunnen behalen. Agriterra stelt het delen van kennis en ervaringen centraal bij het realiseren van haar doelstelling om boerenorganisaties in opkomende markten in staat te stellen op een duurzame wijze bij te dragen aan de productie van vlees, eieren en zuivel. ForFarmers ondersteunt zowel deze doelstelling als de aanpak, die nauw aansluit bij de drie kernwaarden van ForFarmers: duurzaamheid, partnerschap en ambitie.