Brede toepassing van algen vraagt om betere regelgeving

9 november 2021
Afbeelding: logo_multi-str3am_1

ForFarmers is een van de partners in het algenproject MULTI-STR3AM dat een brede toepassing van eiwitrijke microalgen wil realiseren. Dit project telt meerdere onderzoekstrajecten. Het meest aansprekend voor ons zijn de trajecten waarin we kijken of we DML-producten aan algen kunnen ‘voeren’. En hoe we de verschillende producten die overblijven na bio-raffinage van de algenbiomassa, aan vee kunnen voeren. Maar er is ook een heel belangrijk, meer administratief traject waar wij input aan geven, want “het moet wel gevoerd mogen worden volgens de regelgeving”, aldus nutritionist Lara olde Bolhaar.

Een weg door het woud van regelgeving

MULTI-STR3AM heeft daarom nu een technisch rapport gepubliceerd waarin alle relevante EU-regelgeving voor de toepassing van microalgen is verzameld. Het rapport helpt producenten van microalgen en eindgebruikers om hun weg te vinden in het woud van regels dat geldt voor levensmiddelen, diervoeders en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

Rapport moet proces versnellen

MULTI-STR3AM benadrukt echter dat betere – dat wil zeggen heldere en eenduidige – regelgeving noodzakelijk is om een brede inzet van microalgen tot een succes te maken. Denk aan standaardisatie van technische normen, terminologie, bemonsteringsmethoden etc. Op EU-niveau wordt hieraan gewerkt, maar MULTI-STR3AM hoopt met het rapport dit proces te versnellen.

Waarom is standaardisatie zo belangrijk?

Standaardisatie verbetert de betrouwbaarheid van de toeleveringsketen. Het maakt kwaliteit en veiligheid meetbaar en vergelijkbaar, waardoor industrie én consument meer vertrouwen krijgen in deze producten. Pas dan zal de toepassing van microalgen een vlucht kunnen nemen en kan de Europese algenindustrie naar een commercieel interessante en levensvatbare omvang groeien.

Onze expert legt uit

Lara olde Bolhaar
Lara olde Bolhaar

Lara olde Bolhaar die als nutritionist bij het NIC van ForFarmers nauw betrokken is bij diverse algenonderzoeken, legt uit waarom standaardisatie zo belangrijk is: “Bepaalde onderdelen van de alg zijn voor de diervoederindustrie erg interessant, vanwege het hoge eiwitgehalte. We moeten echter wel zeker weten dat we deze producten veilig aan dieren kunnen voeren. Daarvoor moeten ze GMP+*) goedgekeurd en betrouwbaar zijn. Standaardisatie is dus heel relevant. En willen we daadwerkelijk minder afhankelijk worden van ingevoerde eiwitbronnen zoals sojameel, dan moet er voldoende van de producten beschikbaar zijn. Zo ver zijn we nu nog niet. Daarom is het goed en ook logisch dat MULTI-STR3AM er veel energie in steekt om dit proces te versnellen. Dit is van vitaal belang om duurzame innovatie op de markt te brengen.”

*) GMP+ staat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren. In de GMP-norm is van A tot Z vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. De Plus geeft aan dat ook de HACCP-norm in de GMP-norm is opgenomen.