CO2-neutrale melkveehouderij dankzij circulaire biogasproductie

12 juli 2021

 

Going Circular op het boerenerf

Afbeelding: Martin Veldscholten
Martin Veldscholten

Hun dorp energieneutraal maken, daar begon het allemaal mee. Inmiddels draait Coöperatie IJskoud – een boereninitiatief voor circulaire biogasproductie – op volle toeren. Initiatiefnemer en melkveehouder Martin Veldscholten produceert dankzij de vergister nu volledig CO2-neutraal. Het project sluit naadloos aan op Going Circular, de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers, waarin we focussen op kringlooplandbouw. We zijn er dan ook trots op dat FarmConsult mede bijgedragen heeft aan de opstart en realisatie van dit project.

Duurzaamste dorp

Stichting Energieneutraal Noord-Deurningen won in 2010 een prijsvraag met het plan om van Noord-Deurningen het duurzaamste dorp van Overijssel te maken. Melkveehouder Martin Veldscholten zat in het bestuur van die stichting. De hoofdprijs was een werkbudget waarmee ze een onderzoek lieten uitvoeren naar de beste opties voor hernieuwbare energie. Eén van de opties was biogas en dat sprak Martin als veehouder en ondernemer wel aan. “Gas winnen uit koeienmest bood kansen voor verduurzaming én een extra inkomstenbron voor melkveehouderijen. Maar er was nog veel onwetendheid over vergisting en een flinke dosis pionierswerk te doen.”

Soepel vergunningentraject

Martin vond zes collega-melkveehouders die het avontuur aan wilden gaan. Gezamenlijk hebben ze bij de provincie Overijssel een subsidie voor de investeringen aangevraagd én gekregen. Tijdig de vergunningen regelen was de volgende uitdaging. Daarvoor namen ze bedrijfsontwikkelingsspecialist Han Gelevert van FarmConsult in de arm. “Han heeft ons daar geweldig mee geholpen”, vertelt Martin. “De gemeente had nog geen ervaring met vergisting. Han is vervolgens met de ambtenaren, wethouder en provincie gaan praten en heeft een avond voor de buurt georganiseerd om het plan uit de doeken te doen.” Dankzij de open en eerlijke communicatie in het voortraject, kwam er in de uiteindelijke vergunningsprocedure geen enkel bezwaar.

Lokale afnemers

Inmiddels draait op alle zes de melkveebedrijven volcontinu een vergister. Gezamenlijk produceren ze jaarlijks het equivalent van 1 miljoen kubieke meter aardgas; het verbruik van ongeveer 900 huishoudens. Het gas gaat naar twee lokale afnemers: een kweker en een producent van additieven. “Biogas kun je slechts beperkt opslaan en moet dus direct gebruikt worden”, legt Martin uit. “Afgelopen winter heeft de kweker op drie dagen na géén aardgas meer hoeven gebruiken, een fantastisch resultaat. Hij heeft nu geïnvesteerd in een grote boiler om de warmte op te kunnen slaan. Dat is de volgende stap in efficiënt gebruik van het biogas.”

Milieuwinst

De vergister levert echter nog meer voordeel op. Zo is het digestaat dat na vergisting achterblijft, een ideale meststof. “We bemesten onze gewassen nu voor het derde jaar op rij met het digestaat. Deze meststof is kwalitatief beter dan drijfmest en de stikstofbenutting is veel hoger. Daardoor hebben we nauwelijks kunstmest nodig. De gewasopbrengst en de kwaliteit van het ruwvoer is zelfs toegenomen. De loonwerker heeft berekend dat mijn gewasopbrengst 20% hoger ligt dan bij andere boeren en dat de eiwitkwaliteit ver boven gemiddeld zit. Directe winst voor het rantsoen voor mijn koeien. En doordat de verse mest direct in de vergister gaat, is onze ammoniak- en methaanemissie in de stal enorm afgenomen. Ook milieuwinst dus. Ik produceer nu volledig CO2-neutraal”, zegt de ondernemer trots.

Meer weten over dit initiatief? Lees het volledige verhaal op de website van FarmConsult.