Diervoederindustrie in gesprek met de Europese Commissie in Brussel over duurzaamheid

1 oktober 2019

Nick Major, ForFarmers Corporate Affairs Director en President van FEFAC (Europese diervoederfederatie), bezocht vorige week de Europese Commissie in Brussel. Hij heeft deelgenomen aan een stakeholderbijeenkomst van de Europese Commissie over de bescherming van bossen. Dit is een hoge prioriteit onder het Finse voorzitterschap van de Europese Raad (die deze bijeenkomst organiseerde) en de Europese Commissie.

Nick Major legde uit wat de diervoederindustrie sinds 2006 doet aan verantwoorde inkoop van voedermiddelen (grondstoffen) en met name hoe de industrie zich houdt aan de publicatie van de FEFAC-richtlijnen voor soja-inkoop uit 2015.

Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om media-berichten die suggereren dat de recente branden en ontbossing in de Amazone worden veroorzaakt door de vraag naar soja vanuit de Europese diervoederindustrie, te weerleggen. In feite is er een sojamoratorium, wat betekent dat Europa geen soja, afkomstig uit na 2008 ontbost Amazonegebied, mag importeren.

Afbeelding: Soy bean field_inline