Duurzamer melken met nieuw assortiment voor biologische melkveehouderijen

21 januari 2020
Afbeelding: Melkveeassortiment

Naast de groeiende behoefte van biologische melkveehouders om meer melk uit eigen ruwvoer te produceren, stijgt ook de vraag naar bijpassende, biologische mengvoeders. Als antwoord op deze behoefte introduceert Reudink een vernieuwde reeks mengvoeders onder de naam Maxima.

Melkveespecialisten Stef Oude Lansink en Robert van Dorst vertellen over de achtergrond van de vernieuwde reeks mengvoeders. “We zien twee trends in de markt”, verklaart Van Dorst. “De eerste trend betreft een groep biologische melkveehouders die de ambitie heeft om met een zo laag mogelijke mengvoergift maximaal melk uit eigen ruwvoer te produceren. Zij streven naar een duurzame melkproductie door het verder sluiten van de kringloop, betere stikstofefficiëntie, een lagere CO2-footprint en toename van biodiversiteit. We ondersteunen hen in de verbetering van hun grasland met kruidenrijke mengsels, optimalisering van de weidegang en verbetering van de ruwvoerkwaliteit.”

“De tweede trend”, benoemt Oude Lansink, “is een groep biologische melkveehouders met een economische, prestatiegerichte ambitie. Zij streven naar verhoging van de melkproductie per koe met behoud van een goede gezondheid van de dieren. Om de gezondheid van hun koeien optimaal te ondersteunen hebben zij behoefte aan een geconcentreerd, biologisch mengvoer dat de eiwit-, energie- en mineralenbehoefte van deze hoogproductieve koeien goed dekt.”

Geconcentreerde voeders

Om voor beide doelen aan de energie- en mineralenbehoefte van deze koeien te voldoen is het belangrijk om naast het kwalitatief goede ruwvoer met een relatief hoog suikergehalte, een geconcentreerd, maar rustig verterend krachtvoer te zetten. De Maxima-voeders van Reudink voldoen aan die eisen. “Ze zijn geconcentreerder, bevatten een hoger gehalte aan mineralen en meer langzaam beschikbare energie. Een perfecte combinatie met de huidige ruwvoeders en waarbij ook de gezondheid en een goede penswerking van de melkkoeien is geborgd. Een rantsoenbenadering vanuit de Total Feed-gedachte”, vervolgt Oude Lansink.

Goede praktijkresultaten

De nieuwe voeders zijn uitvoerig in de praktijk getest. “Ze zijn langere tijd op diverse bedrijven ingezet”, legt Van Dorst uit. “De resultaten pakten erg goed uit en de vraag naar deze voeders nam toe. We hebben ons assortiment mede op basis van deze ervaringen nu vernieuwd.”

Biologisch assortiment

Naast de nieuwe Maxima-voeders beschikt Reudink over een Optima- en een Prima-reeks. De Optima-reeks kenmerkt zich door zijn brede inzetbaarheid voor melkveehouders die streven naar een optimale voerwinst. De Prima-reeks is gericht op lage voerkosten. Waar nodig kunnen supplementvoeders en of maatwerkvoeders ingezet worden wanneer een energie- of eiwitcorrectie gewenst is.