Een gezond varken is een duurzaam varken

12 februari 2020

De Nederlandse varkenshouderij loopt internationaal voorop als het gaat om duurzaamheid en efficiëntie. Belangrijk daarbij zijn gezonde dieren die efficiënt met mineralen omgaan. ForFarmers draagt daar met voer en begeleiding met volle overtuiging een steentje aan bij. Recentelijk is de lat met de introductie van het ULTRA-vleesvarkensvoer weer een stuk hoger gelegd.

Al jaren krijgt de gezondheid van varkens volop aandacht. Waar het vroeger vooral ging om doelen als verlaging van antibioticagebruik en verbetering van rendement, speelt gezondheid nu ook een rol bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is een goede darmgezondheid belangrijk voor een lage voederconversie* en daarmee een efficiënte mineralenbenutting. Dat vermindert de uitstoot van fosfaat, stikstof en CO2. Gezonde varkens voelen zich bovendien beter en hebben geen medicijnen nodig. Dat is goed voor het varken en de boer en steeds belangrijker voor de maatschappij.

vleesvarken

Ultieme kringloopdier

Meer in het algemeen is het varken het ultieme kringloopdier. Op bedrijven met bijproducten spreekt het voor zich, maar ook in gangbare mengvoeders worden grote hoeveelheden reststromen gebruikt. In de visie van ForFarmers neemt het varken in de circulaire landbouw mede dankzij innovaties en verbeteringen rondom voeding een belangrijke plek in.

Optimale voersamenstelling

Voor ForFarmers is focus op gezondheid al jaren vanzelfsprekend. Dit wordt bereikt met een optimale voersamenstelling en veel aandacht voor de juiste inzet van de voeders op de bedrijven. Ook loopt ForFarmers voorop met nieuwe ontwikkelingen zoals fermentatie. Daarmee worden grondstoffen beter benut, wat de diergezondheid én de efficiëntie ten goede komt.

Vergelijking landelijke cijfers

De introductie in 2019 van het ULTRA-voerpakket voor vleesvarkens sluit naadloos aan bij de gewenste ontwikkeling. De ULTRA-voeders verbeteren namelijk de darmgezondheid en verhogen daardoor de omzetting van voer naar vlees. Dat blijkt ook uit een vergelijking tussen de landelijke gemiddelde cijfers en de resultaten van praktijkproeven van ForFarmers. ForFarmers-bedrijven met het ULTRA-voerpakket realiseren een groei van 873 gram per dag tegenover 841 gram op het gemiddelde Nederlandse bedrijf. Door de flinke groeistijging daalt de EW-conversie** van 2,74 naar 2,71. Dat de gezondheid verbetert blijkt ook uit de uitval; die gaat omlaag van 2,4 naar 2,2 procent.

Meer uit minder

De goede resultaten zijn geen reden om tevreden achterover te leunen. De specialisten van ForFarmers blijven zoeken naar interessante grondstoffen en technieken om ‘meer uit minder’ te halen en zodoende bij te blijven dragen aan een duurzame en geaccepteerde varkenshouderij.

*) Voederconversie is een maat voor de efficiëntie waarmee een dier zijn voer omzet naar lichaamsgewicht.
**) EW-conversie is de voederconversie gecorrigeerd voor energiewaarde. Dit kengetal wordt vaak gebruikt om voeders met elkaar te vergelijken.