Flinke impuls voor vervanging dierlijke eiwitten door insecten

12 november 2019

Insecten en van insecten afgeleide producten zijn een waardevolle eiwitbron voor diervoeders en levensmiddelen. Dit is inmiddels een breed gedragen overtuiging. Toch staat de daadwerkelijke toepassing in de praktijk nog in de kinderschoenen. Het EU-onderzoeksproject SUSINCHAIN (sustainable insect chain) wil dit proces versnellen. ForFarmers is als enige voerleverancier bij dit project betrokken.

In SUSINCHAIN heeft een groot aantal Europese universiteiten en bedrijven de krachten gebundeld om meer vaart te krijgen in het grootschalig toepassen van insecteneiwit. En dat is hoognodig, benadrukt Ad van Wesel, directeur van het Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers. “Een betrouwbare en duurzame eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen is cruciaal. Het is belangrijk om te onderzoeken of er goede alternatieven zijn voor de nu gangbare eiwitbronnen.”

Van de onderzoekstafel naar de boerderij

Nevenstromen die ontstaan bij de productie van levensmiddelen zijn een geschikte voedingsbron voor insecten. Deze nevenstromen hebben van zichzelf weinig voedingswaarde, maar worden via de insecten opgewaardeerd tot hoogwaardige eiwitten, aminozuren en vitaminen. En dat zijn belangrijke bouwstoffen in het rantsoen van vee. Insecten worden daarom beschouwd als de ‘ontbrekende schakel’ in het voedselsysteem van een circulaire en duurzame economie. 
Van Wesel: “Hier is al veel wetenschappelijke onderzoek naar gedaan. De feiten zijn bekend. Waar het nu vooral om gaat is dat we aantonen dat het toepasbaar is in de praktijk en bovendien economisch levensvatbaar is.”

Wat doet het NIC van ForFarmers?

Het NIC doet o.a. proeven met de samenstelling en productie van voeders waarin insecten zijn verwerkt. Op de proefboerderijen van ForFarmers worden deze voeders vervolgens bij zowel koeien, kippen als varkens getest. Daarbij wordt o.a. gekeken wat het effect is op de smaak, de vertering en de dierprestaties. De insecten moeten natuurlijk zelf ook eten. Het NIC levert ook het voer voor de insecten. Verder wordt onderzocht hoe insectenmest benut kan worden.

Het project

SUSINCHAIN is een Europees project dat voor vier jaar gesubsidieerd wordt door de EU. Wageningen University & Research (WUR) coördineert het project. Het project wil in 2025 bereikt hebben dat een deel van het dierlijk eiwit in diervoeders en levensmiddelen vervangen is door insecteneiwit.

Lees voor meer informatie het persbericht dat WUR onlangs heeft uitgebracht.