ForFarmers-klanten opnieuw koploper met melkproductie en gehalten

30 januari 2020 - 11:00 uur

Extra kilo’s melk, vet en eiwit per koe levert veehouders aanzienlijk meer melkgeld op

Uit de jaarcijfers van monitoringsprogramma Agroscoop blijkt dat ForFarmers-klanten in 2019 wederom beduidend meer liters melk en kilo’s vet en eiwit per koe produceerden dan het landelijk gemiddelde. Deze resultaten maakten dat veehouders die voeren van ForFarmers in 2019 gemiddeld gezien meer melkgeld per koe beurden.   

Waar melkveehouders in 2018 al intensief bezig waren met optimalisatie van de melkproductie binnen de ruimte van de fosfaatrechten, slaagden zij er in 2019 in om de melkproductie per koe verder te verhogen. De gemiddelde meetmelkproductie is landelijk gestegen met bijna 100 kg naar 9.617 kg per koe per jaar (bron: CRV). De gemiddelde meetmelkproductie van ForFarmers-klanten lag daar bijna 200 kg boven, namelijk op 9.812 kg/koe/jaar.  

Gemiddeld € 67,- meer melkgeld per koe

Wat nog meer doortelt in het inkomen van de melkveehouder dan extra liters melk, is de vet- en eiwitproductie per koe. Landelijk zijn het vet- en eiwitgehalte met resp. 0,02% en 0,01% gestegen. Bij ForFarmers-klanten liggen zowel het vet- als eiwitgehalte en daarmee de productie van kilo’s vet en eiwit structureel hoger. In 2019 lag het vetgehalte bij ForFarmers-klanten gemiddeld 0,11% en het eiwitgehalte 0,03% boven het landelijk gemiddelde. De combinatie van bovengemiddelde melk-, vet- en eiwitproductie leverde de veehouders die van ForFarmers voeren op jaarbasis gemiddeld € 67,- extra melkgeld per koe op ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Veel aandacht voor gehalten in 2020

De verschillen met de landelijke gemiddelden zijn deels te verklaren door de planmatige totaalaanpak van ForFarmers die melkveehouders samen met hun adviseurs kunnen volgen. In deze totaalaanpak staat het verder optimaliseren van voeding, transitie, jongveeopfok en ruwvoerproductie centraal, om daarmee het bedrijfsrendement te verbeteren. Ook heeft de voeronderneming beproefde producten in het assortiment die het mogelijk maken om op een veilige manier te sturen op verhoging van de vet- en eiwitproductie, zoals Protiboost en MilkPower.

In 2020 legt ForFarmers extra nadruk op het belang van hoge gehaltes vet en eiwit in de melk. “Sinds de invoering van fosfaatrechten hebben melkveehouders grote stappen gemaakt in het optimaliseren van de melkproductie per koe. Met het verder verhogen van de melkproductie per dier kun je in een hogere fosfaatklasse terechtkomen, waardoor je minder dieren mag houden. Met het verhogen van gehaltes in de melk speelt dat niet en hogere gehalten leveren direct meer melkgeld op”, aldus Robert Meijer, marketingmanager Herkauwers bij ForFarmers.

*) Landelijk gemiddeldes CRV (exclusief ForFarmers-klanten) januari 2019 t/m december 2019.