Samenwerken voor CO2-reductie in de zuivelketens

12 juli 2023

Verduurzamen kun je niet alleen. Samen met zuivelaars, de WUR, collega-voerondernemingen en andere partners in de keten gaan we onderzoeken hoe een 50% lagere CO2-uitstoot van melk kan worden behaald. Om deze verduurzaming en broeikasgasreductie van de zuivelketens te bereiken is een PPS (Publiek Private Samenwerking) opgestart. Hierin werken de zuivelketens elk met hun eigen programma samen met de WUR om te ontdekken hoe dat mogelijk is. Innovaties en aanpassingen in het rantsoen van de dieren en managementtools op het boerenerf spelen hierin een belangrijke rol. Daar richt ForFarmers zich op en denkt mee over welke praktische mogelijkheden er zijn om via voeding, management en innovaties de CO2-voetafdruk te verlagen. Denk aan rantsoenaanpassingen, toepassen van gras/klaver-mengsels en mestvergisting. De zuivelleveranciers zijn reeds gestart met een groep melkveehouders om reductieplannen te maken en uit te voeren in de praktijk.

In deze samenwerking Low Carbon Dairy werken we samen met Wageningen University & Reserach (WUR), Unilever, Cono kaasmakers, Nestlé, Vreugdenhil Dairy Foods, Lely, Rabobank, PPP Agro Advies en voerondernemingen Agrifirm, De Heus en Duynie. Wil je meer weten over de samenwerking? 

Dit is samenwerken For the Future of Farming! 

Afbeelding: ffcows

Samen werken in de energietransitie

De Low Carbon Dairy samenwerking is natuurlijk niet het eerste project waarin we samen optrekken in de transitie die volop gaande is. Een prachtig voorbeeld van kringlooplandbouw is Oxe Geeft Gas, waarbij onze fabriek in Deventer van biogas van onze eigen klanten – vijf melkveehouders met een monomestvergister – wordt voorzien. Zo kunnen wij ons productieproces verder verduurzamen door verlagen van de CO2-voetafdruk en dragen boeren bij aan de oplossing van de energietransitie door hun mest te vergisten en zo om te zetten in groene energie. Verduurzamen doe je niet alleen, samen #ForTheFutureOfFarming!