Sustainable Business Challenge 2020 is van start

2 november 2020
Afbeelding: SBC_logo

De Sustainable Business Challenge is weer begonnen. In deze studentencompetitie in Nederland staat duurzaamheid centraal. Na de goede ervaringen vorig jaar, doet ForFarmers ook dit jaar weer mee. Afgelopen vrijdag was de online kennismaking tussen de 60 studenten en 5 bedrijven. Naast ForFarmers doen Grolsch, Alliander, Waternet en Engie mee. De komende weken gaan drie teams, in totaal 12 studenten, met onze opdracht aan de slag. En de timing is perfect, zo vlak na de bekendmaking van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie Going Circular; daar gaan de studenten nu hun tanden in zetten.

Wat een energie!

Een ding is duidelijk: alle studenten krijgen energie van het onderwerp duurzaamheid. De 12 studenten die zich bezighouden met de uitdaging van ForFarmers hebben een heel verschillende achtergrond – van Sociologie tot Economie en van een Master Duurzaamheid tot Consumentenstudies – maar hun gemeenschappelijke passie is: bijdragen aan een duurzamere wereld. Dat juichen wij toe, want we zijn overtuigd dat diversiteit in achtergronden en ervaringen bijdraagt aan innovatieve en creatieve ideeën.

Students Going Circular – de uitdaging

Hoe kunnen we ons voer produceren met een zo laag mogelijke impact op het milieu? Dat is een van de onderwerpen binnen Going Circular. Daarom is het interessant om te onderzoeken of en hoe we bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie, opgewekt door veehouders. Denk aan energie die is opgewekt door zonnepanelen op staldaken, die wij zouden kunnen benutten in de productie. Zo kan een kringloop ontstaan: veehouders wekken energie op die wij afnemen om op een duurzamere manier voer te produceren, dat vervolgens weer wordt geleverd aan diezelfde veehouders. Daarom vragen we de studenten om hún ideeën op dit gebied te onderzoeken en met ons te delen.

Wat levert deze energie op?

Hoe gaat de Sustainable Business Challenge verder? De studenten gaan nu eerst in hun eigen team met onze case aan de slag. Zij worden daarbij geholpen door een aantal medewerkers van ForFarmers. Half december is de finale, waar de teams hun idee presenteren en wij één winnaar aanwijzen. Wie weet kunnen we het winnende idee wel in de praktijk brengen.

Tussen nu en half december hebben de studenten nog speciale sessies en brengen zij een virtueel bedrijfsbezoek aan ForFarmers. De studenten kunnen vragen stellen aan verschillende experts binnen onze organisatie om hun voorstel passend te maken. We zijn ontzettend benieuwd naar de vragen, ideeën en plannen. Wordt vervolgd…

Virtueel welkom aan de deelnemers
Virtueel welkom aan de deelnemers