Twee van de vijf projecten van het NIC hebben te maken met duurzaamheid

15 april 2021

Bij het Nutrition Innovation Centre (NIC) werken de innovatie-experts van ForFarmers. Welke rol speelt duurzaamheid en onze duurzaamheidsstrategie Going Circular, For the Future of Farming in hun werk? We vroegen het Ad van Wesel, directeur NIC.

Ad van Wesel
Ad van Wesel

Waar kijken jullie naar bij nieuwe innovatieprojecten?
“Bij het NIC werken we op jaarbasis aan zo’n 50 onderzoeksprojecten. Alle projecten worden gelinkt aan onderzoeksthema’s. Thema’s die duurzaamheid direct raken zijn milieu-impact en diergezondheid en dierenwelzijn. Twee op de vijf NIC-projecten dragen één of beide labels. Going Circular en de onderliggende doelstellingen vormen voor ons dus een belangrijk deel van ons dagelijkse werk.”

Aan wat voor projecten moeten we dan denken?
“Als we kijken naar het thema diergezondheid en dierenwelzijn, is een project als ‘Effect van eiwitarm voeder op diergedrag’ een mooi voorbeeld. Dat project laat overigens meteen de complexiteit en de paradox zien waarmee we te maken hebben. Want om de milieu-impact via het voer te verlagen, zoeken we naar mogelijkheden om het gehalte ruwe eiwitten in voeders te verminderen. Dat leidt tot een lagere uitstoot van ammoniak, een belangrijk onderdeel in het stikstofdossier. Tegelijkertijd weten we dat het met een lager eiwitgehalte moeilijker is om andere doelen te realiseren.”

Wat bedoel je daarmee?
“Het is niet altijd zo, maar in sommige gevallen kunnen de thema’s dierenwelzijn en milieu-impact elkaar in de weg zitten. Zo wil je bijvoorbeeld in het kader van dierenwelzijn rustig gedrag in de stal, en geen ingrepen zoals het couperen van varkensstaarten. Maar een lager eiwitgehalte in voeders, wat gunstig is voor het milieu, kan een negatief effect hebben op het gedrag van dieren. Ze kunnen dan onrustiger worden en elkaar wat aandoen. De wetenschap heeft nog niet ontdekt waarom dit gedrag bij een laag eiwitgehalte erger lijkt. Dat willen we uitvinden, want dan wordt wellicht duidelijk hoe we die keerzijde van een lager eiwitgehalte kunnen voorkomen.”

Heb je nog wat voorbeelden van projecten binnen het thema diergezondheid?
“We hebben onderzoeken gericht op een betere darmgezondheid, wat ook leidt tot minder antibioticagebruik. En projecten op het gebied van levensduur, zoals betere botten en gezonde hoeven, zodat de dieren langer leven. Hier gaan de twee – milieu-impact en dierenwelzijn – goed samen. Want als dieren langer in productie blijven, is minder vervanging nodig en dat is goed voor het verminderen van uitstoot.”

De milieu-impact van voer is onderwerp van maatschappelijk debat. Wat doet het NIC hiermee?
“Verschillende onderzoeken hebben hiermee te maken, bijvoorbeeld projecten gericht op methaan-, stikstof- en fosforreductie. Denk aan: wat kun je doen met voeders om de uitstoot op het boerenerf te verlagen zonder dat het de productiviteit van de dieren beïnvloedt? Ook willen we in het kader van circulariteit nog meer bijproducten van de voedingsindustrie in onze voeders verwerken en doen we onderzoek naar fermentatie. Verder nemen we deel aan projecten gericht op het gebruik van alternatieve eiwitbronnen, zoals insecten (SusinChain) of algen (MultiStr3am). Er is veel in ontwikkeling op het gebied van innovatie en duurzaamheid.”

Afbeelding: Black soldier fly_inline
Insecten zijn een interessant alternatief als eiwitbron