‘We staan aan het begin van een nieuwe landbouwrevolutie’

2 augustus 2018

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen; iedereen kent de term maar wat houdt het nu eigenlijk in? En belangrijker, hoe geven wij als ForFarmers hier in de praktijk invulling aan? De komende tijd gaat Nick Major – Directeur Corporate Affairs en verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen ForFarmers – in gesprek met collega’s die in hun werk bezig zijn met duurzaamheid en zo concreet inhoud geven aan ForFarmers als duurzame onderneming. Eerste stop: Stijn Steendijk, Directeur Strategie & Organisatie, die duurzaamheid in portefeuille heeft. 

Duurzaamheid doe je er niet ‘een beetje bij’

Stijn: “Duurzaamheid is voor mij For the Future of Farming; waarborgen dat we ook op de lange termijn op duurzame wijze voer kunnen produceren. Dat is in het belang van onze klanten, maar ook van de consument, onze medewerkers én ons bedrijf. We zien dat steeds meer mensen het belangrijk vinden om voor een organisatie te werken die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.”

Nick: “Ik herken dat. Duurzaamheid zit voor mij in de samenwerking met onze klanten. We werken met hen elke dag aan een hogere efficiëntie en een betere diergezondheid en dierenwelzijn. Daardoor realiseert de klant een beter rendement en vermindert hij zijn impact op het milieu. Denk aan bijvoorbeeld de fosfaatwetgeving voor de varkens- en melkveehouderij in Nederland. Door aangepast voer helpen we veehouders hun fosfaatuitstoot te verminderen. Zo kunnen ze hun bedrijf rendabel houden en tegelijkertijd bijdragen aan het verder verduurzamen van de sector.”  

Stijn: “Bedrijven die voorop willen lopen in hun branche, moeten voorop lopen in duurzaamheid. En nee, dat doe je er dus niet ‘een beetje’ bij.”

Nick Major (l.) en Stijn Steendijk in gesprek
Nick Major (l.) en Stijn Steendijk in gesprek

Trots op wat al bereikt is

Nick: “Ik heb de afgelopen 2 jaar een duidelijke verandering waargenomen binnen ForFarmers. De vragen die ik krijg gaan niet meer over waarom duurzaam ondernemen belangrijk is, maar over hoe we onze prestaties kunnen verbeteren.”

Stijn: “Als we ons denken over duurzaamheid niet hadden ontwikkeld, was een aantal projecten niet van de grond gekomen. Zoals het autobeleid, dat grenzen stelt aan de CO2-uitstoot van leaseauto’s en medewerkers stimuleert om voor een elektrische auto te kiezen. Of het doorlopende onderzoek van ons Nutrition Innovation Centre (NIC) naar alternatieve eiwitten. Of het feit dat projecten die bijdragen aan een van onze duurzaamheids-KPI’s er langer over mogen doen om de investering terug te verdienen. Ik was ook blij verrast met de reacties op de vragen over duurzaamheid in het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, vorig jaar. Hieruit bleek dat onze collega’s zich meer bewust zijn van onze focus op duurzaamheid. Ook de bijdrage van onze adviesraad voor duurzaamheid, met allerlei experts uit de branche die ons uitdagen over onze prestaties, is heel waardevol.”

Nick: “We zien ook dat de voerindustrie tegenwoordig veel pro-actiever optreedt in duurzaamheidskwesties en steeds meer gezien wordt als deel van de oplossing, niet van het probleem. Op thema’s zoals de ecologische voetafdruk, verantwoorde inkoop van grondstoffen en antibioticaresistentie, speelt de voerindustrie een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen.”

Het wensenlijstje

Stijn: “Waar ik me hard voor maak is dat ForFarmers echt een leider wordt op het gebied van duurzaamheid in de sector en daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen waar dat nodig is. En dat elke medewerker weet hoe hij of zij zelf een verschil kan maken in hoe duurzaam wij zijn.”

Nick: “Daar sluit ik me volledig bij aan. In 2018 zullen onze duurzaamheid-KPI’s door externen worden afgetekend; dat is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts. Persoonlijk vind ik dat wij ons ook op de volgende vier aandachtsgebieden moeten concentreren: ten eerste gebruik maken van grondstoffen waarvoor geen bossen zijn gekapt. Ten tweede, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en mettertijd overschakelen op het gebruik van hernieuwbare energie, om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Als derde, onze klanten informatie verstrekken over de milieu-effecten van de producten die wij leveren. Zij zullen deze gegevens vroeg of laat nodig hebben om hun eigen broeikasgasemissies te berekenen en hun eigen afnemers te informeren. Tot slot ben ik, zoals veel andere mensen, geïnspireerd door de tv-serie Blue Planet II die de impact van niet-recyclebaar plastic op de oceanen onder de aandacht heeft gebracht. Ik zou graag iedereen willen vragen om te kijken waar we binnen ForFarmers plastic gebruiken en hoe het kan worden vervangen of gerecycled.”

Impact op een wereld in verandering

Stijn: “Ik ben veel in gesprek met vertegenwoordigers van de verwerkende industrie en de retail, twee belangrijke schakels in de keten. We hebben het vaak over duurzaamheid. Een ‘hot topic’ momenteel is circulaire economie. Dat klinkt nobel, maar is het dé oplossing? We moeten niet zomaar met alle winden mee waaien, maar de juiste vragen stellen én zorgen dat we de antwoorden daarop krijgen. Dus vraag je af: is lokale inkoop van grondstoffen echt duurzamer dan het kopen van soja uit Brazilië? Is extensieve veehouderij welzijnsvriendelijker dan intensieve? In de praktijk ligt dit vaak veel gecompliceerder dan op het eerste gezicht lijkt. Wij kunnen een constructieve bijdrage leveren in deze discussie, door er ten minste voor te zorgen dat ketenpartners zich op feiten baseren wanneer zij een beslissing nemen die duurzaamheid betreft. Dit is een belangrijke rol voor onze branche en ForFarmers.”

Nick: “Hét vraagstuk van dit moment is hoe we een groeiende en meer welvarende wereldbevolking voeden. Met de snelle ontwikkelingen in automatisering en digitale technologie staan we aan het begin van een nieuwe landbouwrevolutie. Die nieuwe technologie stelt boeren in staat om meer te produceren ondanks klimaatverandering en afnemende natuurlijke hulpbronnen. Maar daarvoor moeten we de maatschappij kunnen overtuigen van het nut en de voordelen van het gebruik van nieuwe technologieën. Samen met partners in de keten kunnen we helpen dit uit te leggen en te onderbouwen. Want we hebben een geweldig verhaal te vertellen: van de herkomst van ons voedsel tot de rol van de boer en ForFarmers daarin!!”