Wie zit er in de ESG Adviesraad van ForFarmers?

16 april 2024

Om mee te denken in ons ESG-(duurzaamheids)beleid en ons ook scherp te houden, kent ForFarmers een interne Task Force. Maar we hebben ook de Adviesraad ESG (ESG Advisory Board). Deze bestaat uit externe vertegenwoordigers uit de retail, onderzoeksomgeving en de agrarische sector in het algemeen. Het doel is input te geven vanuit diverse stakeholders over het ESG-beleid van ForFarmers, actualiteiten te bespreken en aandacht te hebben voor sectorspecifieke elementen met betrekking tot ESG-onderwerpen.

Begin dit jaar heeft deze Adviesraad een nieuwe impuls gekregen en de nieuwe samenstelling is nu als volgt:

  • Pieter Wolleswinkel (CEO en voorzitter van de Adviesraad), Ilse Niehof (Corporate Affairs & Legal director) en Henry Verwaijen (ESG director) namens ForFarmers
  • Erwin Wunnekink (RvC ForFarmers)
  • Alex Datema (Rabobank)
  • Prof. Dr. Ir. Leo den Hartog
  • Dr. Sanne Griffioen-Roose (FrieslandCampina)
  • Marc Jansen (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)

Met de (deels) nieuwe bezetting hebben we waardevolle kennis en expertise aan boord, wat ons ongetwijfeld helpt in het verder uitbouwen van onze ESG-aanpak. Met als doel: onze verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst, waarbij we nauw samenwerken met boeren en andere partners in de keten. Want alleen samen kunnen we verder invulling geven aan betaalbaar en duurzaam voedsel.

ESG Adviesraad
V.l.n.r.: Henry Verwaijen, Sanne Griffioen-Roose, Pieter Wolleswinkel, Ilse Niehof, Leo den Hartog, Erwin Wunnekink, Alex Datema, Marc Jansen