duurzaamheid

Onze duurzaamheidsstrategie

Op het gebied van duurzaamheid is Going Circular, For the Future of Farming ons doel. De kern van onze Going Circular-strategie is het raamwerk met de drie centrale thema’s Grondstoffen voor voer, Voerproductie en Voeroplossingen. Ook zijn onze randvoorwaarden, zoals die door de maatschappij zijn bepaald, terug te zien in het raamwerk. Going Circular werkt altijd binnen die maatschappelijke randvoorwaarden en zoekt daarbinnen continu naar mogelijkheden om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Onze definitie van Going Circular

Onze definitie van Going Circular

Going Circular framework

Afbeelding: FORFARMERS JV2022 NED 40 GoingCircular

Ambities en doelstellingen maken Going Circular kraakhelder

In het kader van Going Circular hebben we ambities en doelstellingen geformuleerd, waarover we zullen rapporteren in ons jaarverslag. Naast het feit dat de drie Going Circular thema’s in de doelstellingen voor 2025 en de ambities voor 2030 zijn benoemd, blijven we ons richten op de bestaande kpi’s op het gebied van ongevallen met verzuim (Lost Time Incidents – LTI’s) en incidenten op het gebied van voerveiligheid. 

Afbeelding: FORFARMERS_JV2023_NED_34_Doelstellingen en ambities 2025