duurzaamheid

Grondstoffen voor voer

Om grondstoffen voor voeders te telen wordt het milieu belast. Om bijvoorbeeld tarwe of soja te verbouwen die we gebruiken als grondstof voor ons voer, is water, land en energie nodig. De belasting van het milieu die samenhangt met de productie van voergrondstoffen is een actueel maatschappelijk onderwerp. Ook voor onze belanghebbenden is het thema zeer belangrijk. Denk aan grondgebruik in relatie tot het verbouwen van grondstoffen, met name soja en palmolie. ForFarmers maakt veel gebruik van reststromen (co- en bijproducten) uit de voedings-, dranken- en biobrandstofsector en is gecommitteerd aan de inkoop van duurzaam geproduceerde grondstoffen, met name sojameel en palmolie. We rapporteren in ons jaarverslag over de prestaties op dit vlak.

ForFarmers’ rol in Going Circular in Grondstoffen voor voer

  • Verantwoorde inkoop 
  • Transparante inkoop 
  • Optimaal gebruik van co-producten, ruwvoer, nieuwe proteïnebronnen en het gebruik van ingrediënten die niet geschikt zijn voor consumptie door mensen 
graan

Wat bedoelen we met Grondstoffen voor voer?

Het op een verantwoorde en transparante wijze inkopen van grondstoffen en het maximaliseren van het gebruik van ingrediënten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, is wat we verstaan onder Grondstoffen voor voer, een van de drie centrale thema’s van Going Circular. 

Met zogenaamde non-food materialen bedoelen we ingrediënten die niet gebruikt kunnen worden voor consumptie door mensen. Denk aan gewasresten, co- of bijproducten en gras. Als gewasresten en co- of bijproducten niet door vee worden gegeten, kan dat al snel een milieubelasting worden naarmate de menselijke bevolking groeit en steeds meer bewerkt voedsel consumeert (Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties). Dieren spelen hierin een sleutelrol, aangezien ze deze materialen kunnen omzetten in hoogwaardige eiwitten.

Wat we momenteel doen

Onze activiteiten binnen Going Circular focussen zich op: