duurzaamheid

Alternatieve eiwitten

Alternatieve eiwitbronnen

ForFarmers doet voortdurend onderzoek naar alternatieve bronnen van eiwit om minder afhankelijk te worden van soja. Zo doen we onder andere onderzoek naar het gebruik van in de EU-geproduceerde grondstoffen zoals zonnebloem- en raapzaadschroot. Ook onderzoeken we nieuwere initiatieven zoals algen en insecten.

Samenwerking in duurzame insectenketen

Nevenstromen die ontstaan bij de productie van levensmiddelen zijn een geschikte voedingsbron voor insecten. Deze nevenstromen hebben van zichzelf weinig voedingswaarde, maar worden via de insecten opgewaardeerd tot hoogwaardige eiwitten, aminozuren en vitaminen. En dat zijn belangrijke bouwstoffen in het rantsoen van vee. Insecten worden daarom beschouwd als de ‘ontbrekende schakel’ in het voedselsysteem van een circulaire en duurzame economie. Toch staat de daadwerkelijke toepassing in de praktijk nog in de kinderschoenen. Het EU-onderzoeksproject SUSINCHAIN (sustainable insect chain) wil dit proces versnellen. ForFarmers is als enige voerleverancier bij dit project betrokken.

Insectenketen

Algen als nieuwe eitwitbronnen

Met een groeiende wereldbevolking en een als gevolg daarvan groeiende vraag naar voedsel, zijn nieuwe bronnen van voedsel en voedermiddelen dringend nodig. Microalgen zijn een van de alternatieve en nieuwe bronnen van eitwit die potentieel hebben om die kloof te dichten en tegelijkertijd de druk op het landgebruik en het gebruik van petrochemische bronnen te vergroten.

Het eiwitgehalte van algen is bijzonder hoog. Toch zijn microalgen als bron van eiwit tot nu toe onderontwikkeld en onderbenut. Daarom zijn onderzoeksprojecten nodig om een realistisch en betrouwbaar alternatief te bieden voor bestaande eiwitbronnen.

ForFarmers is partner in het MULTI-STR3AM-project dat bedoeld is om bovengenoemde barrières te overwinnen. Het uiteindelijke doel van het MULTI-STR3AM-project is om een roadmap te creëren voor de productie en exploitatie van microalgen die economisch levensvatbaar is, met het behoud van resources op zo’n manier dat zij bijdragen aan de doelstellingen van de EU op het gebied van circulaire economie.
 

Algen