Feed Solutions

Voeroplossingen

Als voerproducent is ForFarmers zich erg bewust van haar impact op het milieu. Het minimaliseren van onze milieu-impact is daarom een belangrijk element van onze duurzaamheidsstrategie Going Circular. Deze strategie is gestoeld op de principes van de circulaire economie. Voor onze sector betekent een circulaire manier van werken onder andere het ondersteunen van biodiversiteit en het reduceren van emissies zoals broeikasgassen en stikstof en fosfaat. 

ForFarmers kan deze emissies beïnvloeden in haar eigen bedrijfsvoering (productie en transport), in de toeleveringsketen van grondstoffen en door onze boerenklanten te helpen hun eigen impact op het milieu te verminderen door middel van producten en service. De uitdaging ligt in het feit dat dit altijd gepaard gaat met het maken van afwegingen tussen de verschillende duurzaamheidselementen, zoals emissies in scope 1, 2 of 3. 

De rol van ForFarmers in Going Circular in Voeroplossingen

  • Optimaliseren van efficiëntie in de totale keten (bijvoorbeeld door verlenging van levensduur)
  • Reduceren van emissies op het boerenerf 
  • Betere benutting van mest 
  • Beschermen van bodemgezondheid en biodiversiteit 
koe

Wat bedoelen we met Voeroplossingen?

Met Voeroplossingen, een van de drie centrale thema’s van Going Circular, bedoelen we dat grondstoffen en andere middelen gebalanceerd benut worden door de gehele keten. Dus bijvoorbeeld van de inkoop van de grondstoffen tot aan het eindproduct (vlees, zuivel, eieren). 

Een goed voorbeeld is het verlengen van de levensduur van melkkoeien door gedegen voer- en rantsoenadviezen. Door verlengde levensduur zullen minder dieren vervangen moeten worden. Dit heeft een positief effect op het welzijn van de dieren en op verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. 

Wat we momenteel doen

We dragen zoveel mogelijk bij aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain en op het boerenerf. Dat doen we op verschillende manieren. Allereerst door voeroplossingen te leveren die veehouders helpen om hun efficiëntie te verhogen en zodoende hun uitstoot te verminderen. Daarnaast werken we in verschillende projecten en met diverse partners samen om de efficiëntie in de totale dierketen te verbeteren. 

Verminderen van uitstoot op het boerenerf
Balanceren tussen de thema’s