Feed Solutions

Verminderen van uitstoot op het boerenerf

Het meten van uitstoot in de keten, het ontwikkelen van voeroplossingen die de uitstoot op het boerenerf verminderen en partnerships in de keten aangaan, vormen allemaal onderdeel van het Going Circular-thema Voeroplossingen.

Het meten van emissies in de keten

Productie en vervoer van grondstoffen en het verbruik van voer door dieren zorgt voor uitstoot van broeikasgassen in de keten. Het meten van deze uitstoot op een vergelijkbare en consequente manier blijft voor de hele sector een uitdaging. Zonder de aanwezigheid van betrouwbare data is het moeilijk om dit proces te monitoren.

ForFarmers is actief betrokken bij het ontwikkelen van geschikte methode om de milieu-impact te berekenen van de productie van voeders die vervolgens geleverd worden bij veehouders. Ook het via systemen monitoren van fosfaatuitstoot is een voorbeeld van hoe we werken aan een verbetering van de CO₂-voetafdruk van de sector. De bereidwilligheid van politiek en veehouders om tot verbeterplannen te komen, en van consumenten om bij te dragen aan de additionele kosten zijn hierbij cruciaal

kippen

Hoe we de uitstoot op het boerenerf verlagen

ForFarmers levert voederconcepten die veehouders helpen hun uitstoot op het boerenerf te verminderen. Daarnaast adviseren we veehouders hoe de productie-efficiëntie kan worden verhoogd en daarmee de uitstoot van broeikasgassen kan worden verlaagd. Daarbinnen past bijvoorbeeld het optimaliseren van de voederconversie, wat ook wel betekent: meer productie met minder voer (en dus ook minder gebruik van schaarse ruwe grondstoffen). Ook zijn we betrokken in de Kringloopwijzer

Lees meer over:

Samenwerken, For the Future of Farming

ForFarmers is partner in verschillende programma’s en projecten die bijdragen aan een gebalanceerde benutting van grondstoffen en middelen in de totale dierketen. Enkele voorbeelden van onze betrokkenheid: 

  • Deltaplan Biodiversiteitsherstel
  • Projecten ter bevordering van de benutting van mest, zoals Kunstmestvrije Achterhoek, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Mineral Valley Twente
  • Partnerships met ketenpartners in de ontwikkeling van voerconcepten 
  • ForFarmers is deelnemer in de KringloopWijzer. Dit managementinstrument helpt melkveehouders in Nederland om het gebruik van fosfaat, stikstof en koolstof op hun bedrijf te monitoren.
  • UK Feed Adviser Register, opgericht door AIC en de diervoedersector als reactie op de toezegging van de regering en de eisen van de industrie en klanten om de uitstoot van vee te verminderen.