Feed Solutions

Balanceren tussen de thema’s

Binnen het Going Circular-thema Voeroplossingen streven we naar een gebalanceerde benutting van bronnen en materialen in de gehele dierketen. De moeilijkheid en tevens de uitdaging schuilt in het feit dat dit betekent dat er soms afwegingen gemaakt moeten worden tussen de verschillende elementen van duurzaamheid, en dat is precies wat we bedoelen met een gebalanceerde benutting van bronnen en materialen. 

Een voorbeeld: om voer te produceren zijn persmachines in onze fabriek nodig. Onlangs is in een van de fabrieken een nieuwe persmachine geplaatst. Deze machine verbruikt meer energie dan de vorige. Tegelijkertijd zorgt de nieuwe machine voor een betere kwaliteit voer met een betere voerefficiëntie. En dat leidt weer tot een lager gebruik van grondstoffen en dus tot een lagere CO2-voetafdruk in de keten.

Nog een voorbeeld: In Nederland is een groeiende consumentenvraag te zien naar welzijnsconcepten. Denk aan vlees van Gildehoen kippen of andere concepten, waarin dierenwelzijn en diergezondheid voorop staan. Dit gaat echter niet altijd hand in hand met een lagere belasting van het milieu. Bij pluimvee betekent het bijvoorbeeld dat er vaak een hogere uitstoot van fijnstof is, omdat de kippen vrij rondscharrelen. 

Onze concepten en het balanceren tussen duurzaamheidsonderwerpen

Afbeelding: Duurzaamheidsthemas_NL