Feed Solutions

Stikstofefficiëntie

Het beperken van stikstofuitstoot is een grote maatschappelijke discussie in West-Europa, met name in Nederland. Als onderdeel van onze Going Circular-doelstellingen en -ambities hebben we ons gecommitteerd om een leidende positie in te nemen op het gebied van stikstofefficiëntie.

Zowel technologische innovaties als voeroplossingen kunnen helpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Op dat laatste vlak blijven wij ons op alle mogelijke manieren inzetten. Zo werkt ForFarmers actief samen met ketenpartijen aan mogelijkheden om stikstofdepositie te beperken, bijvoorbeeld door de hoeveelheid ruwe eiwitten in het rantsoen te optimaliseren (te veel eiwit leidt tot hogere stikstofuitstoot). Hierbij mag noch de gezondheid van het dier noch zijn prestaties in het gedrang komen. Ook kunnen technische aanpassingen aan stallen en verschillende manieren van mestbenutting bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Bij tests gericht op het verminderen van bijvoorbeeld stikstofemissies wordt ook gekeken naar de neveneffecten op bijvoorbeeld fosfaatemissies.