Feed Solutions

Verbeterde efficiëntie van concepten om uitstoot terug te dringen

Voor vleesvarkens introduceerden we in 2019 een nieuw voerconcept genaamd Ultra. Dit concept richt zich op optimale voederconversie, wat eveneens inhoudt dat de CO₂-voetafdruk en grondgebruik worden beperkt. Daarnaast draagt het bij aan dierengezondheid door onder meer een betere darmgezondheid, rustigere varkens en een lagere uitval. Hoe dit in zijn werk gaat? Een goede darmgezondheid is bijvoorbeeld belangrijk voor een lage voederconversie en daarmee een efficiënte mineralenbenutting. Dat vermindert de uitstoot van fosfaat, stikstof en CO₂. Gezonde varkens voelen zich bovendien beter en hebben geen medicijnen nodig. Dat is goed voor het varken en de boer en steeds belangrijker voor de maatschappij.

Ook in andere sectoren werken we continu aan voeroplossingen die de efficiëntie verhogen. In de rundveesector zijn we betrokken bij een project om de CO₂- en methaanvoetafdruk van voerconcepten te verkleinen. En in de pluimveesector lanceerden we het Apollo-concept, waarbij we ons richten op verbetering van voederefficiëntie, met een lagere CO₂-voetafdruk en gebruik van minder land.