duurzaamheid

Voerproductie

Het produceren van voedsel heeft impact op het milieu. Als speler in die voedselproductieketen werkt ForFarmers daarom aan verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. We monitoren de broeikasgasuitstoot van onze eigen activiteiten per ton geproduceerd voer en in totaal. Dit houdt in dat we de hoeveelheid gas, olie, diesel (scope 1) en elektriciteit (scope 2) meten die bij de productie van voer en door het eigen wagenpark wordt verbruikt. Hier kunnen we door ons eigen handelen een verschil maken, al is de broeikasgasuitstoot die geproduceerd wordt binnen scope 1 en 2 minimaal vergeleken bij de uitstoot in scope 3 (uitstoot geproduceerd in de keten van onze grondstoffen en uitstoot op het boerenerf).

ForFarmers’ rol in Going Circular in Voerproductie

  • Energiegebruik per ton voer verminderen
  • Gebruik van hernieuwbare energie maximaliseren
  • De CO₂-voetafdruk verkleinen van voer dat geleverd wordt op het boerenerf 

Wat bedoelen we met Voerproductie?

Met het Going Circular-thema Voerproductie bedoelen we het produceren en leveren met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu. 

vrachtwagen

Wat we momenteel doen

Net als andere industrieën stoten de voerindustrie en de veehouderij broeikasgassen uit die bijdragen aan klimaatverandering. ForFarmers stelt zich tot doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Dat doen we op verschillende manieren. We meten onze eigen uitstoot, we werken aan projecten initiatieven die de energie-efficiëntie verbeteren, we maken steeds meer gebruik van hernieuwbare energie om naar een energie-neutrale productie te gaan en we nemen maatregelen om onze transport en logistiek energie-efficiënter te maken.

Meten is weten

We meten allereerst onze eigen uitstoot, bijvoorbeeld als gevolg van ons gebruik van gas, stookolie en elektriciteit. Daarvoor hanteren we een energiebesparingsmatrix. Hieraan zijn projecten gekoppeld die gericht zijn op verbetering van de energie-efficiëntie. Denk aan inkoop van energiezuinige machines.

Transport en energie

We nemen ook maatregelen om de energie-efficiëntie van de transportactiviteiten (logistiek) te verbeteren. Een belangrijke indicator is het brandstofverbruik van onze eigen vloot per afgeleverde ton voer. Voorbeelden die bijdragen aan de verbetering zijn bulkwagens met Euro 6-motoren en het vervangen van vervoer over de weg door vervoer per spoor. 

Hernieuwbare energie

ForFarmers werkt aan een energie-neutrale productie. Gebruik van hernieuwbare energie is daarin een belangrijk onderdeel. Lees hier meer over hernieuwbare energie

Energie-efficiëntie

Tot slot nemen we maatregelen om de energie-efficiëntie van de transportactiviteiten (logistiek) te verbeteren om zo onze eigen emissies terug te brengen. Lees hier meer over energie-efficiëntie.


* Scope 1 en 2 emissies zijn gerelateerd aan onze eigen productie en uitgaand transport naar het boerenerf. Scope 3 emissies zijn gerelateerd aan de keten, stroomopwaarts (voeringrediënten) en stroomafwaarts (op het boerenerf).