duurzaamheid

Energie-efficiëntie

Om onze eigen emissies terug te brengen, nemen we ook maatregelen om de energie-efficiëntie van de transportactiviteiten (logistiek) te verbeteren. Als voorbeeld: De door het eigen wagenpark gebruikte hoeveelheid brandstof (in liters) per ton geleverd voer wordt gemeten en maandelijks geëvalueerd, en op basis daarvan worden ideeën voor verbetermogelijkheden gedeeld. 

De energie-efficiëntie wordt verbeterd door efficiënte planning van de inzet van voertuigen, wat een betere bezettingsgraad en capaciteitsbenutting oplevert. In het Verenigd Koninkrijk worden proeven gedaan met silo meetsystemen om ordermomenten beter te bepalen en daardoor efficiëntere belading te kunnen plannen met minder uitstoot per ton vervoerd product. Er zijn verschillende projecten geïntroduceerd die gericht zijn op het optimaal inzetten van de bulkwagens, het minimaliseren van het rijden zonder vracht, het efficiënt laden met grotere opleggers en het zuiniger rijden door chauffeurs.

vrachtwagen