duurzaamheid

Hernieuwbare energie

We maken op steeds meer manieren gebruik van hernieuwbare energie om te voorzien in de energiebehoefte van onze fabrieken. In 2019 namen we in Lochem al een biomassacentrale in gebruik die volledig draait op lokaal houtafval uit de Achterhoek. Op diverse gebouwen van de productielocatie en op het hoofdkantoor in Lochem zijn in 2021 in totaal bijna drieduizend zonnepanelen geïnstalleerd. En in de loop van 2022 krijgt de productielocatie in Deventer biogas geleverd van klanten die dit biogas opwekken op hun eigen bedrijf. Ook naast deze initiatieven blijft ForFarmers op zoek naar manieren om hernieuwbare energie te benutten en zo te werken aan energie-neutrale voerproductie.

Biomassacentrale in Lochem

Op de productielocatie in Lochem is in 2019 een biomassacentrale in gebruik genomen. Deze voorziet in nagenoeg de volledige energiebehoefte voor stoomproductie van de fabriek in Lochem, die nodig is om voeders tot korrels te persen. We besparen jaarlijks zo’n 1,7 miljoen m³ aardgas dankzij de biomassacentrale. Het was voor ons een absolute voorwaarde dat de biomassacentrale volledig draait op lokaal houtafval uit de Achterhoek. Het houtafval wordt aangeleverd door Coöperatie Streekhout Achterhoek.

biomassacentrale Lochem

Biogas van melkveeklanten in Deventer

In december 2021 ging in Oxe de schop in de grond in het weiland van een van onze klanten. In deze buurtschap vlakbij Deventer werken vijf melkveehouders aan een gaspijplijn. Deze gaspijplijn gaat onder andere onze fabriek in Deventer voorzien van biogas dat op hun eigen erf is opgewekt met mest van het eigen bedrijf. Wij gebruiken dit biogas straks om de stoomketel te verhitten. De stoom die zo geproduceerd wordt, is nodig voor het persen van de brokken. Daarvoor gebruiken we nu nog aardgas. Biogas is een goed én duurzaam - zelfs circulair - alternatief. Het draagt concreet bij aan onze doelstellingen om onze productie verder te verduurzamen en hiervoor gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Christian Muilerman, een van de vijf melkveehouders, vertelt in deze videoreportage over het initiatief en hoe boeren een rol kunnen spelen in de energietransitie.

Zonnepanelen op ForFarmers-gebouwen in Lochem

Met de plaatsing van 2.914 zonnepanelen zette ForFarmers in 2021 een volgende stap naar een energie-neutrale voerproductie, één van de doelstellingen van de duurzaamheidsstrategie Going Circular. De zonnepanelen zijn gemonteerd op de daken van de kunstmestloods, de expeditieloods en het hoofdkantoor in Lochem. Alle zonnepanelen samen wekken naar verwachting 805 MWh per jaar op. Om je een idee te geven: dit is voldoende om zo’n 230 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

zonnepanelen op de daken van productielocatie Lochem