pig

Onze randvoorwaarden

Going Circular werkt binnen een aantal maatschappelijke grenzen. De samenleving heeft bijvoorbeeld verwachtingen over de gezondheid en het welzijn van dieren, over mens & maatschappij en over het milieu. Dit betekent impliciet dat er een afweging gemaakt moet worden tussen deze drie duurzaamheidselementen.

Een voorbeeld: consumenten eisen in toenemende mate voedingsconcepten waarbij meer aandacht is voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Denk bijvoorbeeld aan concepten met langzaam groeiende vleeskuikens of verplicht weiden voor melkvee, wat kan leiden tot een hogere uitstoot van broeikasgassen en zodoende een impact heeft op het milieu.
 
Nog een voorbeeld: het verminderen van sojaschroot in diervoeders is mogelijk, maar dit kan leiden tot hogere fosfaatemissies. De maatschappij stelt zulke randvoorwaarden. ForFarmers werkt binnen deze grenzen en streeft ernaar de duurzaamheidsprestaties daarbinnen te verbeteren. Daarom vormen de drie onderwerpen diergezondheid & dierenwelzijn, mens & maatschappij en milieu een fundamenteel onderdeel van onze duurzaamheidsaanpak.

Afbeelding: FF_GoingCircular_Infographic_GC_NL