Diergezondheid en dierenwelzijn

Diergezondheid en dierenwelzijn

De gezondheid en het welzijn van dieren is voor ForFarmers en veel van haar belanghebbenden belangrijk. Wij zetten ons in om onze klanten te helpen hun dieren goed te voeren en gezond te houden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat elk dier de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt om in zijn basisbehoeften te voorzien. Door innovatie en nutritie, als ook de inbreng van onze kennis en ons advies aan boeren en partners in de sector, werken wij aan verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn.

Verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn

Binnen onze klantenkring worden veel verschillende productiesystemen gebruikt: intensief of extensief, conventioneel of biologisch, binnen en buiten, grootschalig of kleinschalig. Wij gebruiken onze kennis om grondstoffen optimaal te benutten en diergezondheid en dierenwelzijn in elk productiesysteem te optimaliseren.

Het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn is een integraal onderdeel van onze Total Feed-aanpak.

inline-diergezondheid-1
inline-diergezondheid-2

Innovatie en nutritie

In het ontwikkelen van voerconcepten besteden wij specifiek aandacht aan effecten op dierenwelzijn. Bij een wettelijke bepaling voor veehouders, zoals een verbod op snavelbehandeling bij legkippen of een castratieverbod bij varkens, helpen wij de impact daarvan voor onze klanten te verminderen. De voersamenstelling kan hier bijvoorbeeld een gunstig verschil maken. Innovatie is hierin een belangrijk onderdeel. 

ForFarmers heeft haar eigen Nutrition Innovation Centre. Hier werken voerdeskundigen en innovatiemanagers onder andere aan het verbeteren van de voerefficiëntie. Ook zijn maatschappelijke kwesties op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, zoals de vermindering van medicijngebruik op veehouderijen, belangrijke onderzoeksthema's. Elk innovatieproject wordt beoordeeld op de impact die het heeft op diergezondheid en dierenwelzijn, naast de andere duurzaamheidseffecten waar ForFarmers zich op toelegt.

Afbeelding: inline-innovatie

Antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van de grote uitdagingen voor de geneeskunde omdat sommige bacteriën niet meer reageren op antibiotica. ForFarmers zet zich in om het antibioticagebruik in de veeteelt te verlagen. We zoeken steeds naar nutritionele oplossingen om klanten en veeartsen te helpen om de hoeveelheid antibiotica zoveel mogelijk terug te brengen.

Per land verschilt hoe wordt omgegaan met het gebruik van antibiotica in voer. In Duitsland en Nederland wordt volgens sectorafspraken geen medicatie aan voer toegevoegd. In België wordt alleen medicatie toegevoegd aan voer voor jonge biggen wanneer dat nodig is. Het Verenigd Koninkrijk kent sinds 2017 nieuwe reductiedoelstellingen voor de sector. In dit kader delen wij proactief, in de vorm van workshops voor klanten, de ervaring die wij in Nederland hebben opgedaan met het afbouwen van antibioticagebruik.

Afbeelding: inline-amr