Mens en maatschappij

Mens & maatschappij

Als maatschappelijk verantwoorde organisatie is veiligheid voor ForFarmers een basisvoorwaarde. We bedoelen dan zowel de veiligheid van onze medewerkers in het bieden van een veilige werkomgeving, maar ook de veiligheid van de maatschappij door het waarborgen van voerveiligheid. Ook zien wij de kennis en ontwikkeling van onze mensen als manier om de organisatie en de keten verder te verduurzamen. 

Veilige en goede werkomgeving

De veiligheid van onze mensen bij het uitvoeren van hun werk heeft de hoogste prioriteit. Daarom is het zorgen voor een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers, ingehuurd personeel, aannemers en bezoekers een punt van grote aandacht.

ForFarmers registreert het aantal ongevallen met verzuim (Lost Time Incidents – LTI’s). Onze aanpak op het gebied van gezondheid en veiligheid draait om het vergroten van bewustzijn. We bieden trainingen aan onze medewerkers, voeren duidelijke regels in, stimuleren medewerkers om bijna-ongelukken te melden en om daadwerkelijke ongelukken te voorkomen. 

Wij vinden het bieden van eerlijke en verantwoorde arbeidsomstandigheden in de hele productieketen belangrijk. Daarom hebben we met steun van Sedex een Supplier Code of Conduct opgesteld.

Afbeelding: Inline-bhv

Voerveiligheid verbeteren

ForFarmers is onderdeel van de voedselvoorzieningsketen. Voerveiligheid zal daarom altijd een prioriteit zijn. Voerveiligheid is om deze reden een van de aandachtsgebieden op het gebied van duurzaamheid. We monitoren en beheren alle incidenten waarbij voer niet voldoet aan voorschriften en vrijwillige codes.

Ten aanzien van HACCP (gevarenanalyse en essentiële controlepunten) hanteren we de One ForFarmers aanpak. Dit houdt in dat de hele organisatie volgens eenzelfde methode werkt. Onze kwaliteitsmanagers beoordelen voortdurend of de productieprocessen worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en wanneer zij afwijkingen constateren ondernemen zij actie. De Kwaliteitsmanager van ForFarmers Group houdt hier toezicht op.

Voerveiligheid

Samenwerken

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming steunt ForFarmers een aantal vastgestelde agrarische goede doelen die zich inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van mens en maatschappij. Wij zijn partner van Agriterra, waarbij medewerkers de kans krijgen om mee te doen aan initiatieven om de ondernemersvaardigheden van boeren in opkomende economieën te ontwikkelen, en we steunen collega’s en sectorgenoten die zich in het kader van de BIG Challenge sportief inzetten voor de strijd tegen kanker.