duurzaamheid

Milieu

ForFarmers is zich als diervoederproducent bewust van haar impact op het milieu. Daarom hebben we een aantal KPI’s bepaald om emissies te verlagen. Ook zetten we ons continu in voor “meer met minder”. Hoe kunnen we meer (productie van dierlijke eiwitten) realiseren met minder (gebruik van grondstoffen)? Dat doen we door efficiënt en innovatief te werken aan voeroplossingen. Denk aan lagere voederconversies realiseren en optimaal gebruikmaken van reststromen. Hiermee draagt ForFarmers bij aan kringlooplandbouw.

Fosfaat
Fosfaat in veevoer draagt bij aan een hogere productie, maar belast ook het milieu. ForFarmers helpt veehouders de fosfaatefficiëntie te meten door innovatieve hulpmiddelen en met advies.
Broeikasgassen
ForFarmers stelt zich tot doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Als belangrijke speler in de agrarische keten heeft ForFarmers hier een rol in te spelen.
Land, water, energie
Het minimaliseren van grondgebruik, water en energie is een belangrijk thema voor ForFarmers en haar stakeholders. Daarom zetten wij in op het inkopen van duurzame soja en palmolie.