Fosfaat

Land, water, energie

Het minimaliseren van grondgebruik, water en energie is een belangrijk thema voor ForFarmers en haar stakeholders. Daarom zetten wij in op het inkopen van duurzame soja en palmolie. 

Gebruik van land, water en energie minimaliseren

De belasting van het milieu die samenhangt met de productie van voergrondstoffen is een actueel maatschappelijk onderwerp. Ook voor onze belanghebbenden is het thema zeer belangrijk. Denk aan grondgebruik in relatie tot het verbouwen van grondstoffen, met name soja en palmolie. ForFarmers maakt veel gebruik van reststromen en zet in op het inkopen van duurzame grondstoffen, in het bijzonder duurzaam geproduceerde sojameel en palmolie.

Reststromen

ForFarmers maakt veel gebruik van co-producten, reststromen uit bijvoorbeeld de voedingsindustrie, die we verwerken tot veevoer. Grondstoffen die niet geschikt zijn voor consumptie door mensen, zijn vaak wel geschikt als veevoer. Zo kunnen we, via vee, deze grondstoffen opwaarderen tot hoogwaardige proteïne. En kunnen we grondstoffen die toch al verwerkt worden voor menselijke consumptie maximaal benutten. Veel mensen zijn nog niet bekend met de grote rol van de veehouderij in dit opwaarderen van reststromen, wat perfect past in kringlooplandbouw. Zo geldt voor rundvee dat 70% van hun rantsoen niet geschikt is voor menselijke consumptie. 

Een deel van de reststromen die wij verwerken komt uit de voedingsindustrie. Bijvoorbeeld wei uit de melkverwerking, koekjes, chocolade en brood dat eindigt als restproduct, of delen van graan die na de productie van bier overblijven. Door grondstoffen op circulaire wijze in te zetten dragen we bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk.

Naast het gebruik van co-producten uit de food industrie, verwerken we ook reststromen uit de suikerverwerkende en zetmeelverwerkende industrie, de akkerbouw, en de energie-industrie (biobrandstof). 

Afbeelding: inline-DML-tankpark

DML-tankpark

ForFarmers levert naast mengvoeders onder de noemer Dry Moist Liquid (DML) een assortiment aan vochtrijke diervoeders, ruwvoeders en enkelvoudige voeders. Hoe wij bijvoorbeeld co-producten uit de melkverwerking in ons DML-tankpark in Lochem verwerken tot vloeibare voeders voor varkens is uniek in Nederland. Als enige veevoederbedrijf hebben wij een installatie op ons terrein waar we dit type co-producten kunnen verwerken. Door grondstoffen op circulaire wijze in te zetten dragen we bij aan het rendement van de veehouderij en aan het verminderen van de CO2-voetafdruk in de voedselketen. 

Verantwoorde soja

Als lid van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) en de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) heeft ForFarmers de Europese richtlijnen voor sojaproductie mede ontwikkeld (FEFAC, 2015). Samen met FEFAC zetten wij ons netwerk in de keten in om volgens deze richtlijnen te werken. Zo helpen we de reguliere toevoer van duurzame sojaproducten naar Europa mogelijk maken. 

Verantwoorde soja

Alle grondstoffen duurzaam inkopen

ForFarmers streeft ernaar om – naast soja en palmolie – alle grondstoffen in te kopen volgens erkende sociale, ethische en milieunormen. Een gestructureerde dialoog met leveranciers en de gedragscode voor leveranciers van Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) moeten hierbij helpen. 

Alternatieve eiwitbronnen

ForFarmers doet voortdurend onderzoek naar alternatieve bronnen van eiwit om minder afhankelijk te worden van soja. Zo doen we onder andere onderzoek naar het gebruik van in de EU-geproduceerde grondstoffen zoals zonnebloem- en raapzaadschroot. Ook onderzoeken we nieuwere initiatieven zoals algen, eendenkroos en insecten.

Lees meer over het minimaliseren van grondgebruik, water en energie in het jaarverslag.

Andere focusgebieden

Naast het bijdragen aan het minimaliseren van grondgebruik, water en energie, heeft ForFarmers fosfaatefficiëntie en broeikasgassen als focusgebied binnen het thema milieu gemarkeerd.