Uitstoot meten in de keten

Het meten van de uitstoot van broeikasgassen in de sector, specifiek bij de levering van grondstoffen, in onze inkomende keten en door het voerverbruik op het boerenerf, is een uitdaging. De angel zit vooral in het meten op een vergelijkbare en consequente manier. Zonder betrouwbare gegevens is het moeilijk om de voortgang te monitoren. ForFarmers zet zich als voorloper in de sector actief in om hier stappen in te zetten. We zijn betrokken bij Europese en internationale initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een geharmoniseerde methodologie voor het berekenen van de milieu-impact van voerproductie die aan veehouders geleverd worden.

In 2018 publiceerde de Europese Commissie in het kader van de regels voor de milieuvoetafdruk van productcategorieën (PEFCR) de PEFCR voor Voer voor Voedselproducerende Dieren. Verder lanceerde het Global Feed LCA Institute, een onafhankelijk initiatief van de voerindustrie, in 2018 een gratis en vrij toegankelijke database van Feed Life Cycle Analysis (LCA) voedermiddelen. ForFarmers kan deze gegevens en hulpmiddelen gebruiken voor het berekenen van de uitstoot die samenhangt met grondstoffen, en deze informatie beschikbaar stellen aan klanten en andere stakeholders als daar een stimulans voor is vanuit de markt. 

Uitstoot meten in de keten
Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.