duurzaamheid

Over circulaire voedselproductie

Circulaire voedselproductie wordt gezien als de toekomst, de veehouderij speelt hierin een sleutelrol

 

Academici en overheden zien kringlooplandbouw als een onvermijdelijke en sluitende oplossing voor milieu- en sociale vraagstukken en nemen het daarom steeds vaker op in hun beleid.

Op 27 mei 2020 heeft de Europese Commissie de Farm to Fork-strategie gepubliceerd. De Europese diervoederindustrie speelt een sleutelrol bij het realiseren van de ambities van duurzamere voedselsystemen (bron: FEFAC). Geen enkel voedselsysteem kan duurzaam zijn zonder de productie van boerderijdieren. Zij spelen een essentiële rol in het omzetten van laagwaardige grondstoffen, die voor mensen niet te eten zijn, in hoogwaardig voedzaam voedsel voor de consument via melk, vlees en eieren. Tegelijkertijd levert de veehouderij zeer gewaardeerde organische meststoffen voor akkerbouwgewassen, waardoor ze een belangrijk onderdeel vormen van duurzame voedselsystemen. Dit is gebaseerd op de principes van de circulaire economie: het creëren van een kringlooplandbouwsysteem.

Visies op circulair voedselproductie

Verschillende academici hebben studies gepubliceerd over kringlooplandbouw waarin dieren een vitale rol spelen. Zie hieronder een impressie, gebaseerd op het onderzoek van Van Zanten et al., 2019. Een van hun conclusies is dat voor een optimaal landgebruik voor voedselproductie een derde van de dagelijkse consumptie van eiwitten van dierlijke eiwitten afkomstig zou moeten zijn. 

Afbeelding: Circular food production model
Source visual: Van Zanten et al., 2019

Wageningen University & research (WUR) stelt dat kringlooplandbouw de toekomst is, en dat deze manier van landbouw ons in staat stelt om genoeg voedsel te produceren voor iedereen, binnen de grenzen die de planeet stelt. Daarom zien wij circulariteit niet als lokaal. De grenzen kunnen wereldwijd worden bepaald.

Ook opteert de Nederlandse Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een overgang naar kringlooplandbouw. Eveneens heeft de Nederlandse Vereniging van Diervoederindustrie Nevedi de ambitie om een aanzienlijke impact te hebben op het creëren van een meer circulair voedselsysteem in de landbouw. En ook de Europese federatie voor voerproducenten FEFAC heeft haar visie op circulaire economie uiteengezet. Tot slot is in het Verenigd Koninkrijk kringlooplandbouw een fundamenteel onderdeel van de roadmap voor een duurzame voedselketen (bron: Agricultural Industries Confederation (AIC)).

maize

Going Circular, For the Future of Farming

Voor ons is een circulaire voedselproductie het omzetten van laagwaardige ingrediënten in kwalitatief hoogwaardig voedsel, zonder verspilling van grondstoffen en vervuiling. Wij versterken deze circulaire voedselproductie door ons te richten op het sluiten van kringlopen in onze drie themagebieden: Grondstoffen, Voerproductie en Voeroplossingen. 

Lees meer over Going Circular en de drie thema’s Grondstoffen, Voerproductie en Voeroplossingen.