Stakeholders

Stakeholders

Betrokkenheid van alle stakeholders op strategisch niveau

Aan de basis van onze duurzaamheidsstrategie staat het contact met onze belanghebbenden. We onderhouden contacten op zowel continue als periodieke basis, op dagelijkse en strategische onderwerpen. Het standpunt van onze belanghebbenden stellen we centraal wanneer we prioriteiten stellen als het gaat om duurzaamheid. 

Op dagelijkse, continue basis onderhouden we contacten met verschillende belanghebbenden in de keten. Daarnaast houden we eens in de paar jaar een uitgebreide dialoog onder onze belangrijkste externe en interne belanghebbenden om feedback te krijgen en te verwerken in een nieuwe, zogenaamde materialiteitsmatrix. Deze matrix geeft de belangrijkste, materiële duurzaamheidsthema’s weer voor ForFarmers en helpt ons zodoende onze duurzaamheidsstrategie steeds weer aan te scherpen. In de tussenliggende jaren vormt de doorlopende dialoog met belanghebbenden de basis voor verdere aanscherping. Dankzij de structurele betrokkenheid van onze stakeholders kunnen we nieuwe thema’s signaleren die van belang zijn om rekening mee te houden bij het aanpassen van onze strategie.

Young Farmers Day
Young Farmers Day