Stakeholders

Transparantie en governance

ForFarmers beschouwt transparantie over duurzaamheidsprestaties als vanzelfsprekend. Om de voortgang en prestaties te benchmarken past ForFarmers transparante rapportagemethodes toe. We gebruiken hiervoor de wereldwijde standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI).
 

Governance

Naast transparantie is de governance rondom duurzaamheid essentieel voor onze duurzaamheidsprestaties. ForFarmers kent een Adviesraad Duurzaamheid met externe deelnemers, en een interne Task Force Duurzaamheid. 

Adviesraad Duurzaamheid

Adviesraad

De Adviesraad wordt voorgezeten door de CEO van ForFarmers en bestaat uit externe vertegenwoordigers vanuit de retail, ngo's, de academische wereld, de agrarische sector en de onderzoekswereld.

Task Force Sustainability

De interne Task Force Sustainability bestaat uit leden van de Directie en vertegenwoordigers van de diverse functiegebieden, omdat duurzaamheid geïntegreerd is in alle elementen van onze organisatie.

VN-doelen

ForFarmers heeft haar duurzaamheidsstrategie afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Ze zijn erop gericht armoede te beëindigen, de aarde te beschermen en te zorgen voor welvaart voor iedereen. De onderstaande tabel laat de samenhang zien tussen de KPI’s van ForFarmers en de SDG’s van de VN. Deze SDG’s vormen leidende principes voor de toekomst voor ForFarmers. 

Connectiviteitstabel

Externe representatie

Verduurzamen is een gezamenlijke opgave. ForFarmers werkt daarom samen met andere partijen in de keten. We zijn aangesloten bij diverse externe initiatieven. 

Ga naar onze duurzaamheidsstrategie