Stakeholders

GRI Index 2018

Deze index geeft weer waar het desbetreffende element van de GRI Standaard ('core' optie) terug te vinden is in het Jaarverslag of op de website.

NummerTitelVerwijzing
Organisatieprofiel
102-1Naam van de organisatieHet aandeel ForFarmers
102-2Voornaamste merken, producten en/of dienstenHoe we waarde creëren: Total Feed Aanpak
102-3Locatie van het hoofdkantoor van de organisatieForFarmers in het kort
102-4Landen waar de organisatie actief isForFarmers in het kort
102-5Eigendomsstructuur en rechtsvormHet aandeel ForFarmers
102-6AfzetmarktenMarktontwikkelingen in de voedselwaardeketen
102-7Omvang van de organisatieKerncijfers
102-8Samenstelling medewerkersbestandHuman Resources
102-9Toeleveringsketen van de organisatieForFarmers in het kort
102-10Significante veranderingen voor de organisatie en de ketenFinancieel en operationeel verslag 2018
102-11VoorzorgsprincipeRisicomanagement
102-12"Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven "Duurzaamheidsstrategie van ForFarmers
1. Limit phosphate pollution
3. Minimise the use of land, water and energy
102-13Lidmaatschap van verenigingen en/of (inter)nationale belangenorganisatiesLink website
Strategie
102-14"Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie "Bericht van de CEO
Ethiek en integriteit
102-16Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormenVisie, missie en kernwaarden
Corporate Governance
Human Resources
Bestuur
102-18De bestuursstructuur van de organisatieCorporate Governance
Bijlage: Corporate Governance Statement
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Betrokkenheid met belanghebbenden
102-40Belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatieStakeholderdialoog en materialiteitsmatrix/
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-41Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomstHuman Resources
102-42Inventarisatie en selectie van de betrokken belanghebbendenStakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-43Aanpak van betrekken van belanghebbendenStakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-44Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen tijdens het contact met stakeholders Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Verslaggevingsprofiel
102-45Entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningJaarrekening 2018
102-46Proces voor bepalen inhoud en afbakening jaarverslagBijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-47Overzicht van materiële onderwerpen t.b.v. het bepalen van de inhoud van verslagMaterialiteitsmatrix
102-48Herformuleringen van in eerdere jaarverslagen verstrekte informatieBijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-49Significante veranderingen t.a.v. reikwijdte en afbakening t.o.v. vorige verslagperiodeDuurzaamheid en Innovatie
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-50RapportageperiodeBijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-51Datum van het meest recente vorige verslag13-mrt-18
102-52VerslaggevingscyclusBijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-53Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvanLink website
102-54Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI StandardsBijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
102-55GRI content indexBijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Link website
102-56Beleid met betrekking tot assuranceBijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Externe accountantsverklaring KPMG
Materiële focusgebieden
1. Fosfaatuitstoot beperken
Managementaanpak
103-1Uitleg en afbakening van materieel onderwerp 1. Fosfaatuitstoot beperken
Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-2Managementaanpak en onderliggende componenten1. Fosfaatuitstoot beperken
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-3Evaluatie van de managementaanpak1. Fosfaatuitstoot beperken
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Indicatoren
Fosfaatuitstoot is niet opgenomen in de GRI Standaard, daarom is een eigen indicator ontwikkeld: fosfaatefficiëntie1. Fosfaatuitstoot beperken
2. Uitstoot van broeikasgassen beperken
Managementaanpak
103-1Uitleg en afbakening van materieel onderwerp 2. Uitstoot van broeikasgassen beperken
Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-2Managementaanpak en onderliggende componenten2. Uitstoot van broeikasgassen beperken
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-3Evaluatie van de managementaanpak2. Uitstoot van broeikasgassen beperken
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Indicatoren
305-1Emissies broeikasgassen - scope 1 2. Uitstoot van broeikasgassen beperken
305-2Emissies broeikasgassen - scope 22. Uitstoot van broeikasgassen beperken
3. Gebruik van grond, water en energie minimaliseren
Managementaanpak
103-1Uitleg en afbakening van materieel onderwerp 3. Gebruik van grond, water en energie minimaliseren
Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-2Managementaanpak en onderliggende componenten3. Gebruik van grond, water en energie minimaliseren
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-3103-3 Evaluatie van de managementaanpak3. Gebruik van grond, water en energie minimaliseren
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Indicatoren
Duurzaam geproduceerde soja en palmolie is niet opgenomen in de GRI Standaard, daarom zijn eigen indicatoren ontwikkeld: % inkoop duurzaam geproduceerde sojameel en palmolie3. Gebruik van grond, water en energie minimaliseren
4. Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving
Managementaanpak
103-1Uitleg en afbakening van materieel onderwerp 4. Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving
Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-2Managementaanpak en onderliggende componenten4. Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-3Evaluatie van de managementaanpak4. Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Indicatoren
403-2Letsel, beroepsziekte, uitvaldagen, verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen4. Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving *)
5. Voerveiligheid verbeteren
Managementaanpak
103-1Uitleg en afbakening van materieel onderwerp 5. Voerveiligheid verbeteren
Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-2Managementaanpak en onderliggende componenten5. Voerveiligheid verbeteren
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-3Evaluatie van de managementaanpak5. Voerveiligheid verbeteren
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Indicatoren
416-2Gezondheid en veiligheid van klanten: incidenten rondom niet-naleving van regels en vrijwillige codes met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van producten en diensten 5. Voerveiligheid verbeteren
6. Diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen
Managementaanpak
103-1Uitleg en afbakening van materieel onderwerp 6. Diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen
Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-2Managementaanpak en onderliggende componenten6. Diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
103-3Evaluatie van de managementaanpak6. Diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen
Bijlage: Over ForFarmers' Duurzaamheidsverslaglegging
Indicatoren
Diergezondheid en dierenwelzijn is niet opgenomen in de GRI Standaard, ForFarmers blijft in 2019 zoeken naar een constructieve manier om voortgang ten aanzien van dit thema te meten. N.v.t.

*) Gemeten aan de hand van het aantal LTI's - geen specificatie naar geslacht aangezien dit niet relevant is.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.