Corporate governance

ForFarmers is een naamloze vennootschap met een bestuur en een onafhankelijke raad van commissarissen (two-tier bestuursstructuur). Het bestuur treedt, tezamen met de overige directeuren (niet zijnde de statutaire bestuurders) die staan vermeld op de website, tevens onder de naam “Directie ForFarmers” naar buiten.

ForFarmers committeert zich aan de uitgangspunten van corporate governance, zoals omschreven in de Nederlandse wetgeving, de Nederlandse Corporate Governance Code en de ForFarmers Code of Conduct. Kijk verder bij beleid en documenten voor meer informatie. 

Klik op één van de andere onderwerpen in het submenu voor meer corporate governance informatie.