Rooster van aftreden RvC

Naam Jaar eerste benoeming Jaar laatste benoeming Herbenoembaar in Aftredend uiterlijk in
J.L. van Nieuwenhuizen (**) 2021   2025 2033
J.W. Addink-Berendsen (*) 2010 2018   2022
R.H.A. Gerritzen (**) 2018   2022 2030
W.M. Wunnekink (*) 2015 2019 2023 2027
J.W. Böhm-den Otter (**) 2020   2024 2032
V.A.M. Hulshof (*) 2014 2018 2022 2026
 


(*) De Vennootschap wijkt af van best practice bepaling 2.2.2 van de Code voor wat betreft de personen die op 1 januari 2017 deel uitmaakten van de Raad van Commissarissen; voor die personen past de Vennootschap het uitgangspunt toe dat zij kunnen worden herbenoemd voor een derde periode van vier jaar. 

(**) Voor commissarissen die na genoemde datum zijn of worden benoemd zal in beginsel best practice bepaling 2.2.2 van de Code worden toegepast. 

Lochem, 23 april 2021