Organisatie

ForFarmers is statutair gevestigd in Lochem (Nederland).

Met het bepalen van de strategie, Horizon 2020, is ook richting gegeven aan de voorwaarden waaraan de organisatie moet voldoen om de strategie succesvol uit te voeren. Daarbij is een heldere organisatiestructuur van belang. De organisatie moet de juiste balans bieden tussen ondernemerschap in de lokale markten en het benutten van de aanwezige kennis en ervaring binnen de ForFarmers-organisatie. 

ForFarmers is verdeeld in drie operationele clusters die geografisch zijn bepaald en worden aangestuurd door de COO’s. De clusters zijn: Nederland, Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk. 

Operationele activiteiten vinden zo veel mogelijk lokaal plaats om optimaal bij de behoeften van klanten in de betreffende regio aan te sluiten.

De activiteiten die op groepsniveau zijn georganiseerd, zijn verbonden met de clusters via een matrixorganisatie. Hieronder vallen HR (personeelsbeleid), Innovatie, Marketing, Communicatie, Financiën, Mergers & Acquisitions, IT, Investor Relations, Duurzaamheid, de Juridische afdeling en Supply Chain. Deze activiteiten staan ten dienste van de hele ForFarmers Groep en worden aangestuurd door de Directeur Strategie & Organisatie, de CFO en de Directeur Supply Chain. Uitgangspunt voor deze activiteiten is dat zij waar mogelijk centraal worden uitgevoerd in lijn met de One ForFarmers-aanpak. Met deze aanpak beoogt ForFarmers een verdere professionalisering van de organisatie, waarin op een eenduidige manier wordt gewerkt en schaalvoordelen optimaal worden benut. 

Organogram 2019
Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.