Innovatie

Innovatie

Innovatie en onderzoek vormen een kernelement van de strategie van ForFarmers en zijn de verantwoordelijkheid van het Nutrition Innovation Centre (NIC). ForFarmers levert duurzaam voer en advies aan boeren wat resulteert in een gezondere veestapel, grotere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf. Hierbij zijn verbeteringen in duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk.

Nutrition Innovation Centre

Het Nutrition Innovation Centre (NIC) is centraal georganiseerd en bestaat uit dierspecifieke voerdeskundigen en innovatiemanagers. De teamleden van het NIC zijn niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en innovatieprogramma van ForFarmers, maar ook voor de technische prestatie van de producten die aan de klanten worden geleverd. Daarnaast werken zij nauw samen met de sectorteams in elk land en met de strategische partners van ForFarmers, zoals Nutreco, waarmee gezamenlijke innovatieprojecten worden ondernomen. 

Nutrition Innovation Centre

Het belang dat ForFarmers aan innovatie hecht is zichtbaar door het feit dat het NIC gemiddeld meer dan 40-50 onderzoeksprojecten per jaar uitvoert. Daarnaast gebruikt ForFarmers haar uitgebreide netwerk, waartoe veel van Europa's leidende onderzoeksinstituten en universiteiten behoren, om bij te dragen aan zowel de aanzet tot onderzoek en de totstandkoming van producten en diensten voor boeren. Voorbeelden hiervan zijn het topsectorinitiatief 'Feed4Foodure' in Nederland, en CIEL (Centre for Innovation Excellence in Livestock) in het Verenigd Koninkrijk.

ForFarmers werkt voortdurend aan verbetering van de prestaties van haar producten door onder andere de voerefficiëntie te verbeteren. Maar maatschappelijke kwesties, zoals diergezondheid en dierenwelzijn, de vermindering van medicijngebruik, de impact van de veehouderij op het milieu (bijv. in de zin van stikstof- en fosfaatefficiëntie) en de benutting van grondstoffen zijn ook belangrijke onderzoeksthema's.