Innovatie

Innovatie

Innovatie en onderzoek vormen een kernelement van de strategie van ForFarmers. ForFarmers levert duurzaam voer en advies aan boeren wat resulteert in een gezondere veestapel, grotere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf. Hierbij zijn verbeteringen in duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk.

Een team van dierspecifieke voerdeskundigen en innovatiemanagers is samen met de Technical Innovation Directors niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en innovatieprogramma van ForFarmers, maar ook voor de technische prestatie van de producten die aan de klanten worden geleverd. Daarnaast werken zij nauw samen met de sectorteams in elk land en met de strategische partners van ForFarmers, zoals Nutreco, waarmee gezamenlijke innovatieprojecten worden ondernomen. 

Nutrition Innovation Centre

Het belang dat ForFarmers aan innovatie hecht is zichtbaar in het feit dat we gemiddeld meer dan 40 tot 50 onderzoeksprojecten per jaar uitvoeren. Daarnaast gebruikt ForFarmers haar uitgebreide netwerk, waartoe veel van Europa's leidende onderzoeksinstituten en universiteiten behoren, om bij te dragen aan zowel de aanzet tot onderzoek als de totstandkoming van producten en diensten voor boeren. Voorbeelden hiervan zijn het topsectorinitiatief 'Feed4Foodure' in Nederland, en CIEL (Centre for Innovation Excellence in Livestock) in het Verenigd Koninkrijk.

ForFarmers werkt voortdurend aan verbetering van de prestaties van haar producten door onder andere de voerefficiëntie te verbeteren. Maar maatschappelijke kwesties, zoals diergezondheid en dierenwelzijn, de vermindering van medicijngebruik, de impact van de veehouderij op het milieu (bijv. in de zin van stikstof- en fosfaatefficiëntie) en de benutting van grondstoffen zijn ook belangrijke onderzoeksthema's.