Raad van Commissarissen

In 2022 bestond de raad van commissarissen uit zes leden. Tijdens de AvA van 14 april 2022 is Sandra Addink - Berendsen afgetreden als commissaris. Op diezelfde dag trad Marijke Folkers-in ‘t Hout toe tot de raad en werden Roger Gerritzen en Vincent Hulshof herbenoemd. De Raad is nu als volgt samengesteld:

Jan van Nieuwenhuizen - Voorzitter

Jan van Nieuwenhuizen

(1961, Nederlandse nationaliteit) 
Sinds 2021 is Jan van Nieuwenhuizen lid van de raad van commissarissen. Hij is in 2025 herbenoembaar. Hij is ook lid van de auditcommissie bij het Leids Universiteitsfonds. Hij heeft ruime internationale managementervaring, onder meer als lid van de groepsdirectie van de Rabobank en als leidinggevende bij JP Morgan, Morgan Stanley en NIBC. Hij is in 2022 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Wealth Management Partners, een vermogensbeheerder in Amstelveen. Hij heeft in het verleden verschillende commissariaten vervuld, onder andere bij FGH Bank en Bouwfonds Property Development.

De heer van Nieuwenhuizen houdt per 31 december 2022 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

Erwin Wunnekink - Vice-voorzitter

Erwin Wunnekink

(1970, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2015 is Erwin Wunnekink lid van de raad van commissarissen. Hij is herbenoembaar in 2023. Hij is melkveehouder en sinds maart 2022 voorzitter van de vakgroep melkveehouderij bij LTO Nederland. Tot en met 22 september 2021 was hij lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina en bestuurslid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

Hij houdt geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V. en heeft als lid van Coöperatie FromFarmers geen saldo op een participatierekening die is uitgegeven door de coöperatie.

Marijke Folkers - in ‘t Hout

Marijke Folkers – in ‘t Hout

(1983, Nederlandse nationaliteit)
Marijke Folkers – in ‘t Hout is op aanbeveling van Coöperatie FromFarmers in 2022 toegetreden tot de raad. Ze is eigenaar van akkerbouw-, pluimvee- en varkensbedrijf Mevar Meeden en werkte eerder als hoofd inkoop bij Nedmag Industries Mining and Manufacturing. Folkers-in ‘t Hout is voorgedragen vanwege haar bestuurlijke ervaring in de agrarische sector, door onder meer haar positie als voorzitter van de raad van commissarissen bij Coöperatie Koninklijke Avebe U.A . 

Mevrouw Folkers - in 't Hout heeft geen certificaten of aandelen in ForFarmers N.V. Ze heeft via Mevar Meeden een participatierekening die is uitgegeven door Coöperatie FromFarmers. Het belang komt overeen met 24.243 aandelen en kan worden omgezet in (certificaten van) aandelen ForFarmers N.V.

Roger Gerritzen

Roger Gerritzen

(1972, Nederlandse nationaliteit)Sinds 2018 is Roger Gerritzen lid van de raad van commissarissen. Bij de Algemene vergadering van aandeelhouders van 14 april 2022 is hij herbenoemd tot en met 2026. Hij is sinds 2017 bestuurslid van Coöperatie FromFarmers. Gerritzen is actief in het agrarische bedrijf van zijn familie en is partner bij Yeald, een bedrijf in de tuinbouwsector. Hij heeft financieel-organisatorische managementfuncties vervuld bij onder meer  Syngenta en Unilever en was voorzitter van het bestuur van Agro-Polen, een akkerbouw- en melkveebedrijf in Polen.

De heer Gerritzen houdt geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V. en heeft als lid van Coöperatie FromFarmers geen saldo op een participatierekening zoals uitgegeven door de coöperatie.

Vincent Hulshof

Vincent Hulshof

(1962, Nederlandse nationaliteit)
Vincent Hulshof is sinds 2014 lid van de raad van commissarissen en is in 2022 herbenoemd tot 2026. Hij is varkenshouder en bestuurslid van Coöperatie FromFarmers. Hij was eerder onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van KI Nederland, bestuurslid van Coöperatie Topigs en bestuurslid van de regionale vakgroep varkenshouderij GLTO. 

De heer Hulshof houdt geen aandelen of certificaten in ForFarmers N.V. Als lid van Coöperatie FromFarmers heeft hij een saldo overeenkomend met 8.640 aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door de coöperatie en die kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

Annemieke den Otter

Annemieke den Otter

(1979, Nederlandse nationaliteit)
Annemieke den Otter is sinds 2020 lid van de raad van commissarissen. Ze is herbenoembaar in 2024. Sinds juni 2022 is ze CFO bij Renewi. Daarvoor was ze CFO bij ERIKS NV. Gedurende haar loopbaan heeft ze verschillende financiële functies vervuld bij onder meer Royal VolkerWessels Stevin, Macquarie Capital Advisors in het Verenigd Koninkrijk en ING.

Mevrouw den Otter houdt geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.