Raad van Commissarissen

Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Commissarissen (de Raad) uit zes leden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 23 april 2021 werd de heer Jan van Nieuwenhuizen benoemd op voordracht van de Raad. Tevens werd hij door Coöperatie FromFarmers U.A. benoemd tot voorzitter. De Raad is nu als volgt samengesteld:

Jan van Nieuwenhuizen - Voorzitter

Jan van Nieuwenhuizen

(1961, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2021 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2025. De heer van Nieuwenhuizen heeft rechten gestudeerd in Leiden en bedrijfseconomie aan de universiteit van Freiburg in Zwitserland. Hij heeft ruime internationale managementervaring, onder meer als voormalig lid van de groepsdirectie van de Rabobank. Eerder in zijn loopbaan bekleedde de heer van Nieuwenhuizen leidinggevende functies bij diverse andere banken, te weten JP Morgan, Morgan Stanley en NIBC. Voorts heeft hij verschillende commissariaten vervuld, waaronder bij FGH Bank en Bouwfonds Property Development. Naast het commissariaat bij ForFarmers bekleedt de heer van Nieuwenhuizen op dit moment geen andere commissariaten.

De heer van Nieuwenhuizen houdt per 31 december 2021 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

Erwin Wunnekink - Vice-voorzitter

Erwin Wunnekink

(1970, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2015 lid van de Raad en herbenoembaar in 2023. De heer Wunnekink is melkveehouder en was tot en met 22 september 2021 lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.  

De heer Wunnekink houdt per 31 december 2021 geen aandelen of certificaten van aandelen in ForFarmers N.V. en als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft hij geen saldo op een participatierekening zoals die is uitgegeven door de Coöperatie.

Roger Gerritzen

Roger Gerritzen

(1972, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2018 lid van de Raad en herbenoembaar in 2022. De heer Gerritzen is sinds 2017 bestuurslid van Coöperatie FromFarmers U.A. Hij is actief in het agrarische bedrijf van zijn familie en is partner bij Yeald, een bedrijf dat actief is in de  tuinbouwsector. Verder is hij voorzitter van de raad van commissarissen bij 30mhz. Hij heeft gedurende zijn loopbaan verschillende financieel-organisatorische managementfuncties vervuld bij onder meer Syngenta en Unilever en als voorzitter van het bestuur van Agro-Polen, een akkerbouw- en melkveebedrijf in Polen.

De heer Gerritzen houdt per 31 december 2021 geen aandelen of certificaten van aandelen in ForFarmers N.V. en als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft hij geen saldo op een participatierekening zoals die is uitgegeven door de Coöperatie.

Vincent Hulshof

Vincent Hulshof

(1962, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2014 lid van de Raad en herbenoembaar in 2022. De heer Hulshof is varkenshouder en daarnaast bestuurslid van Coöperatie FromFarmers U.A.

De heer Hulshof houdt per 31 december 2021 geen aandelen, geen certificaten van aandelen in ForFarmers N.V. en als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft hij een saldo overeenkomend met 8.640 aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door de Coöperatie en die kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

Annemieke den Otter

Annemieke den Otter

(1979, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2020 lid van de Raad en herbenoembaar in 2024. Mevrouw Den Otter is CFO van Renewi PLC. Zij heeft gedurende haar loopbaan verschillende financiële functies vervuld bij onder meer Ordina N.V., Royal VolkerWessels Stevin N.V., Macquarie Capital Advisors (in het Verenigd Koninkrijk) en ING. 

Mevrouw den Otter houdt per 31 december 2021 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

Marijke Folkers - In ‘t Hout

Marijke Folkers - In 't Hout

(1983, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2022 lid van de Raad en herbenoembaar in 2026. Mevrouw Folkers in ’t Hout is eigenaar van een akkerbouw-, pluimvee- en varkensbedrijf in Veendam en heeft diverse functies in het bedrijfsleven vervuld. Zij is sinds 2016 lid van de raad van commissarissen van Coöperatie Koninklijke Avebe U.A. en vervult sinds 2018 de functie van voorzitter van die raad.

Mevrouw Folkers – in ´t Hout heeft geen certificaten of aandelen van ForFarmers N.V. Zij houdt een aandelenbelang in een vennootschap die 24.243 participatierekeningen heeft van Coöperatie FromFarmers U.A.