Visie, missie en strategie
Visie, missie en strategie
Visie, missie en strategie

Onze strategie

Om beter in te kunnen spelen op snel veranderende marktomstandigheden heeft ForFarmers in 2022 de uitgangspunten van de strategie voor 2025 opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in vijf aangescherpte strategische principes.

Vijf strategische principes

ForFarmers heeft de kennis, kunde en middelen om haar positie in de veranderende marktomstandigheden te versterken. De missie, For the Future of Farming, blijft de leidraad.
De onderneming zet zich daarmee volledig in voor een duurzame veehouderij, zowel ecologisch als economisch.

Vooruitlopend op de herijking van de strategie paste ForFarmers in 2021 haar werkwijze aan; meer verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de lokale managementteams. Dit vormt de basis om te voldoen aan het eerste principe van de herziene strategie: de lokale teams zijn leidend zodat nóg dichter op de klant gewerkt kan worden. Zij worden ondersteund door de centrale afdelingen en maken gebruik van de kennis en ervaring die binnen de groep aanwezig is, zoals op het gebied van innovatie. De organisatie passen we aan genoemde werkwijze aan.

Ten tweede: ForFarmers is in de huidige marktomstandigheden de partij bij uitstek om zich te onderscheiden per markt en per segment om een gedifferentieerd aanbod te bieden, ingegeven door de lokale situatie per sector. Het aanbod kan variëren van totaaloplossingen gericht op het optimale rendement, tot het leveren van specifieke producten die in uitdagende marktomstandigheden het meest passend zijn voor de veehouder.  

Op de derde plaats zet ForFarmers nadrukkelijker in op duurzame oplossingen die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema’s, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van (stikstof)uitstoot. Hierbij zet ForFarmers zich nog actiever in voor samenwerking tussen de ketenpartijen in de verschillende markten. Dat is van belang op zowel ecologisch als economisch gebied en vormt het vierde principe.

Tenslotte blijft ForFarmers trouw aan het – vijfde – principe, te weten goed voer leveren tegen competitieve prijzen, die bijdragen aan een rendabele bedrijfsvoering voor ForFarmers en haar klanten. Daarvoor blijft de onderneming zich richten op optimaal efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen. 

Strategische principes Strategie 2025

#ProudtobeForFarmers

Als onderdeel van de herijking van de strategie zijn de kernwaarden aangepast. Het succes van de strategie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de betrokkenheid van medewerkers en management. Onze waarden Passionate, Responsible, Open-minded, United en Delivering zijn voor ForFarmers meer dan alleen maar woorden. Ze bieden een concrete leidraad in het dagelijks doen en laten naar klanten, ketenpartners, stakeholders - en naar elkaar.

Zie het officiële persbericht voor meer informatie over onze strategie 2025:

Persbericht