Voer, advies en hulpmiddelen

Boerenbedrijven in Europa groeien in omvang en hebben te maken met toenemende aandacht voor duurzame productie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Hierdoor verandert hun behoefte aan voeroplossingen en ondersteuning op het boerenerf. Om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen, biedt ForFarmers geïntegreerde oplossingen bestaande uit (voer)producten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van de klanten vast te stellen en hun resultaten te monitoren.

Voer, advies en hulpmiddelen

ForFarmers is van oudsher sterk in het ontwikkelen en produceren van mengvoer en aanvullende voeders voor veehouders. De kernactiviteiten van de onderneming zijn de productie en de logistiek van voer alsmede het leveren van innovatieve oplossingen, bestaande uit (voer)producten, advies en hulpmiddelen. 

De productportfolio van ForFarmers varieert van mengvoer, jongdiervoeders en speciaalvoer tot vloeibare co-producten, losse grondstoffen, zaaizaden en meststoffen. Het advies betreft alle voor de klant relevante aspecten van voeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling. De hulpmiddelen omvatten programma’s, producten en diensten waarmee agrarische ondernemers doelen kunnen stellen, resultaten kunnen monitoren en benchmarken. 

​Met deze aanpak kan ForFarmers haar producten en advisering gedurende de hele productiecyclus op het boerenbedrijf op elkaar afstemmen. De klant krijgt zo een totaaloplossing, passend bij zijn doelstellingen, voersysteem en bedrijfssituatie. Dat zorgt voor een beter rendement op het boerenerf en arbeidsgemak voor de klant.

Infographic For the Future of Farming