Investors

Informatie voor aandeelhouders

Het aandeel ForFarmers

De gewone aandelen van ForFarmers N.V. zijn sinds 24 mei 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool FFARM. Vanaf september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX-index van Euronext Amsterdam.

Per 31 december 2022 bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap € 952.188,22. Dit is verdeeld in 95.218.821 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot € 0,01. Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A. Op 31 december 2022 had ForFarmers 5.834.026 eigen aandelen in bezit, zodat het aantal aandelen in omloop op dat moment 89.384.795 gewone aandelen bedroeg.

Afbeelding: FORFARMERS JV2022 NED 71 Aandelen Info
Slotkoers per dag 2022

Intrekking aandelen

Op 27 juni 2023 maakte ForFarmers het volgende bekend: ForFarmers trekt bijna 6 miljoen aandelen in

Dividendbeleid

We streven ernaar dividend uit te keren. Daarbij houden we rekening met langetermijnwaardecreatie en een gezonde financiële structuur om onze strategie uit te kunnen voeren. Het beleid is erop gericht een dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting.

Voorstel dividend 2022

We zullen aan de AvA van 13 april 2023 het voorstel voorleggen om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,20 per gewoon aandeel, op basis van 89.384.795 miljoen gewone aandelen in omloop. Dat komt overeen met 60% van de onderliggende nettowinst (2021: €0,29 per gewoon aandeel, waarbij €0,19 regulier dividend was en €0,10 een speciaal dividend).

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2022 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 Aandeelhouder  Kapitaalbelang (1)  Registratiedatum
Coöperatie FromFarmers (direct en indirect) (2)  49,99%  18 oktober 2017
Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers(2)  9,69%  31 maart 2017
ForFarmers N.V.(3)  5,02%  24 februari 2022
D. Lindenbergh  5,00%  11 april 2022

(1) Op basis van 106.261.040, zijnde het aantal geplaatste gewone aandelen ten tijde van de melding bij AFM. Op 11 september 2020 werden ingekochte eigen aandelen ingetrokken. Daardoor zijn per die datum 95.218.821 gewone aandelen ForFarmers geplaatst.
(2) Per 31 december 2022 is het belang van Coöperatie FromFarmers U.A. 45,45%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 8,91% op basis van 95.218.821 geplaatste gewone aandleen.en van ForFarmers N.V. 2,01%, op basis van 95.218.821 geplaatste gewone aandelen.
(3) Per 31 december 2022 is het belang van ForFarmers N.V. 6,13%, op basis van 95.218.821 geplaatste gewone aandelen.

Inkoopprogramma eigen aandelen

Op 1 december 2021 maakte ForFarmers bekend een regulier inkoopprogramma eigen aandelen te starten voor een maximaal bedrag van €50 miljoen, onder meer om de balans efficiënter (kapitaalvermindering) te maken. Voor dit inkoopprogramma maakt ForFarmers gebruik van de machtigingen om maximaal 10% van de geplaatste eigen aandelen in te kopen. Die machtiging is gegeven door de AvA op 23 april 2021 en op 14 april 2022. Het inkoopprogramma startte op 2 december 2021 en werd uitgevoerd door een onafhankelijke financiële intermediair.

Op 15 maart 2022 schortte ForFarmers het inkoopprogramma tijdelijk op. Dat hebben we gedaan uit prudentie vanwege de toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen als gevolg van de uitgebroken oorlog in Oekraïne. Op 1 november 2022 meldden we in de voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2022 dat het inkoopprogramma definitief werd beëindigd. Sinds de start van het programma op 2 december 2021 is in totaal €23,2 miljoen uitgegeven aan 5.935.004 eigen aandelen.

Hiervan werden 4.060.958 eigen aandelen ingekocht in 2022 voor een totaalbedrag van €15,9 miljoen, waarmee de gemiddelde prijs per aandeel in 2022 €3,92 bedroeg. De voortgang van de inkoopprogramma’s werd met een wekelijks persbericht bekendgemaakt. In overeenstemming met de intentie die we bij de start van het inkoopprogramma hebben aangekondigd, zullen we de ingekochte eigen aandelen intrekken. Dit zal naar verwachting in 2023 gebeuren.

Specificatie aandelen

ForFarmers had per 31 december 2022 5.834.026  eigen aandelen in bezit, die niet dividend- en niet stemgerechtigd zijn. Het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december 2022 bedroeg dus 89.384.795. Op basis van het aantal geplaatste aandelen heeft Coöperatie FromFarmers op 31 december 2022 een direct kapitaalbelang van 19,4% en een indirect belang van 26,0%, waarvoor de coöperatie participatierekeningen heeft uitgegeven aan individuele leden.

De coöperatie houdt het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de statuten. Het prioriteitsaandeel geeft de coöperatie bepaalde rechten, die onder meer worden bepaald door het aantal aandelen waarvoor de coöperatie op peildatum 1 januari van elk jaar het stemrecht kan uitoefenen en steminstructie kan geven aan Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers. Leden van de coöperatie kunnen op elk moment het stemrecht van hun individuele certificaten van aandelen opvragen.

Op de peildatum 1 januari 2023 kon de coöperatie het stemrecht uitoefenen op 43.270.594 aandelen die ze zelf direct en indirect hield, en steminstructie geven voor de 8.488.132 aandelen die werden gehouden door Stichting Beheer. De coöperatie had daarmee per die datum een gezamenlijk stembelang van 54,4% op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen.

Afbeelding: FORFARMERS JV2022 NED 73 Aandelen-certificaten

Handelsvolume

Gedurende 2022 bedroeg het handelsvolume in aandelen ForFarmers gemiddeld ongeveer 219.000 per dag. In 2021 was dat circa 180.000 per dag. 

Liquiditeitsverschaffer

ABN AMRO ondersteunt als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam door permanente koop- en verkooporders af te geven. ABN AMRO opereert als liquidity provider onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) wordt gehouden op 13 april 2023 in Laren (Gelderland). We hebben nadere informatie over de AvA bekendgemaakt via een persbericht en op onze website.
Verdere informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender.

In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van specifieke gebeurtenissen die achter ons liggen.

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.