Investors

Informatie voor aandeelhouders

Aandeelhouders met substantiële deelneming (>3%)

De volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) staan geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze meldingen zijn gedaan vanaf 24 mei 2016, de dag waarop het aandeel ForFarmers op Euronext Amsterdam is genoteerd. 

 Aandeelhouder  Belang  Datum melding
 Coöperatie FromFarmers  49,99%  18 oktober 2017
 Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers  9,69%  31 maart 2017
 APG Asset Management N.V.  6,71%  28 september 2016
 Kempen Capital Management N.V.  5,27%   8 februari 2017
JP Morgan Asset Management Holdings Inc.  3,01%  13 oktober 2017

 

Specificatie aandelen en certificaten in omloop

Per 31 december 2016 heeft Coöperatie FromFarmers (hierna: de Coöperatie) een kapitaalbelang van 53,26% in ForFarmers N.V. Dit belang is gesplitst in een direct belang van de Coöperatie (20,81%), zonder dat daar een participatierekening tegenover staat, en een indirect belang van 32,45% waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden. Deze leden kunnen op elk moment zelf besluiten tot omzetting van hun participatierekening, of een deel ervan, in certificaten van aandelen, overschrijving naar een beleggingsrekening, of verkoop via Euronext Amsterdam. 

De Coöperatie kan daarnaast steminstructie geven voor certificaten die worden gehouden door Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers en waarvan het stemrecht niet is opgevraagd. Voorts houdt de Coöperatie het prioriteitsaandeel.

Afbeelding: Certificaten in omloop

Dividend 2016

Op basis van het over 2016 behaalde resultaat na belastingen, en met inachtneming van het dividendbeleid per gewoon aandeel van € 0,01 nominaal, is een dividend van € 0,24218 (2015: € 0,23299) per gewoon aandeel vastgesteld op 26 april 2017 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met een uitbetalingsratio (pay-out ratio) van 50% van het genormaliseerde resultaat na belastingen. Uitbetaling vindt uitsluitend in cash plaats.
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers is het beschikbaar stellen van een dividend tussen de 40% en 50% van het genormaliseerde resultaat na belastingen. 

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender. In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van een specifieke gebeurtenis.

Slotkoers certificaten/aandelen per dag

Slotkoers certificaten per dag
Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.