Investors

Informatie voor aandeelhouders

Aandeelhouders met substantiële deelneming (>3%)

De volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) staan geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze meldingen zijn gedaan vanaf 24 mei 2016, de dag waarop het aandeel ForFarmers op Euronext Amsterdam is genoteerd. 

 Aandeelhouder  Belang  Datum melding
 Coöperatie FromFarmers  49,99%  18 oktober 2017
 Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers  9,69%  31 maart 2017
 APG Asset Management N.V.  10,00%  21 december 2018
 Kempen Capital Management N.V.  5,27%   8 februari 2017
JP Morgan Asset Management Holdings Inc.  3,01%  13 oktober 2017

 

Specificatie aandelen en certificaten in omloop

Coöperatie FromFarmers (hierna: de Coöperatie) heeft per 31 december 2017 een direct kapitaalbelang (op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen) van 17,4% zonder dat daar een participatierekening tegenover staat, en een indirect belang van 31,8%, waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden. Deze leden kunnen op elk moment zelf besluiten tot omzetting van hun participatierekening, of een deel ervan, in certificaten van aandelen, overschrijving naar een beleggingsrekening, of verkoop via Euronext Amsterdam.

De Coöperatie kon per 31 december 2017 steminstructie geven voor 52.295.509 (certificaten) van aandelen, en kon daarnaast steminstructie geven voor 8.189.422 certificaten die worden gehouden door Stichting  Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers en waarvan het stemrecht niet is opgevraagd. Rekening houdend met het effect van het inkoopprogramma van eigen aandelen, hield de Coöperatie op 31  december 2017 een stembelang van 60,0% (op basis van het aantal gewone aandelen in omloop). De Coöperatie houdt daarnaast het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de Statuten. Een en ander is in onderstaande tabel uiteengezet.

Afbeelding: Certificaten in omloop

Voorstel dividend 2017

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2018 zal het voorstel worden voorgelegd om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,30 (2016: €0,24). Dit komt overeen met een uitbetalingsratio (pay-out ratio) van 50% van het resultaat na belastingen en exclusief incidentele posten, en betekent een stijging van het dividend van 25%. Genoemd voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Financiële kalender

Check hier onze financiële kalender.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Informatie over de aandeelhoudersvergaderingen vindt u in onze financiële kalender. In het overzicht recente gebeurtenissen vindt u informatie van een specifieke gebeurtenis.

Slotkoers certificaten/aandelen per dag

Slotkoers certificaten per dag
Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.