Aanpassing Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020 in verband met COVID-19; uitstel bekendmaking nieuwe strategie 2025

27 maart 2020 - 16:55 uur

ForFarmers past de wijze aan waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) zal worden gehouden op 24 april aanstaande, in verband met de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) tegen te gaan en met het oog op de gezondheid van alle direct betrokkenen.

Om het aantal deelnemers op de eerder aangekondigde locatie van de AvA tot een minimum te beperken, is besloten dat een zeer beperkt aantal leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur op de locatie aanwezig kan zijn, naast de notaris en de onafhankelijke stemgerechtigde namens de aandeelhouders.

Aandeelhouders die zich geregistreerd hebben voor de AvA kunnen de vergadering niet op locatie bijwonen maar kunnen deze volgen via een live audio webcast, en vragen stellen via een specifieke telefoonlijn. Tevens kunnen aandeelhouders een volmacht / steminstructie geven aan een (onafhankelijke) gevolmachtigde, zoals aangegeven in de oproeping van de AvA van 12 maart jl.
ForFarmers houdt vast aan het dividendvoorstel aan de Algemene Vergadering.  

ForFarmers volgt de ontwikkelingen in verband met COVID-19 maatregelen nauwlettend en zal zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Alle informatie met betrekking tot de AvA kan worden gevonden op de home page van de corporate website (www.forfarmersgroup.eu) onder Investors/Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 

Uitstel bekendmaking strategie 2025 en Capital Markets Day

ForFarmers heeft daarnaast besloten de bekendmaking van de strategie 2020-2025 en de daaraan gekoppelde Capital Markets Day, welke beide op 12 mei aanstaande zouden plaatsvinden, uit te stellen tot na de publicatie (op 13 augustus aanstaande) van de halfjaarcijfers 2020.
Dit is ingegeven door het beleid van de Nederlandse overheid inzake COVID-19 en de wijze waarop ForFarmers daar invulling aan geeft.

Op 12 maart jl. publiceerde ForFarmers de resultaten in 2019, en kondigde aan de strategie voor de jaren 2020 - 2025 bekend te maken op 12 mei. Later op diezelfde dag maakte de Nederlandse Rijksoverheid maatregelen bekend om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Tevens werd bekendgemaakt dat de voedselketen, inclusief het aanleveren van veevoer en andere producten bij boeren, als cruciale sector wordt aangemerkt om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ook in de andere landen waarin ForFarmers actief is, is de productie en verkoop van veevoer als cruciale sector aangemerkt.

ForFarmers stelt momenteel groepsbreed alles in het werk, in lijn met de verschillende nationale maatregelen, om de medewerkers gezond te houden en daarmee het produceren en transporteren van voer voor en naar veehouders te kunnen blijven continueren. ForFarmers heeft een sterke balans en een solide financiële positie met voldoende geldmiddelen en ruimte binnen de kredietfaciliteiten. Op dit moment ervaart ForFarmers geen materiële problemen als gevolg van de impact van en de maatregelen omtrent COVID-19 in de kernprocessen.
ForFarmers blijft zich richten op het aanbieden van Total Feed-oplossingen aan de meer dan 26.000 klanten (veehouders) en publiceert op 1 mei 2020 de operationele voortgangsrapportage over het eerste kwartaal 2020.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.