Besluiten Algemene Vergadering ForFarmers B.V.

17 april 2015

Tijdens de Algemene Vergadering van ForFarmers B.V. die op vrijdag 17 april 2015 in Laren (Gld) is gehouden hebben de aandeelhouders de jaarrekening over 2014 vastgesteld en de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 goedgekeurd.

Het dividend is vastgesteld op € 0,17629 per aandeel en zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 20 april 2015. Betaalbaarstelling vindt plaats op 24 april 2015.

Overige besluiten

  • Decharge is verleend aan het bestuur voor het in het boekjaar 2014 gevoerde bestuur.
  • Decharge is verleend aan de raad van commissarissen voor het in 2014 gehouden toezicht.
  • KPMG is benoemd als accountant van ForFarmers B.V. voor de controle van de jaarrekening over 2015.
  • Er is een machtiging verstrekt voor de koop van certificaten door ForFarmers B.V., voor een periode van 18 maanden.
  • Er is goedkeuring verleend aan de uitgifte van een prioriteitsaandeel aan Coöperatie FromFarmers.
  • De heer Wunnekink is benoemd tot lid van de raad van commissarissen.


Tijdens de Algemene Vergadering is er een toelichting gegeven op de uitkomsten van het onderzoek naar een overgang van een extern handelsplatform naar een openbare beurs.