ForFarmers actief in Polen met Tasomix

3 juli 2018

ForFarmers (‘ForFarmers’) laat weten vanaf vandaag actief te zijn in Polen met Tasomix, zoals eerder aangekondigd in bericht van 20 februari. Er is voldaan aan alle voorwaarden omtrent de eerder aangekondigde aankoop van 60% van de aandelen, inclusief de toestemming van de mededingingsautoriteiten. Dit betekent dat ForFarmers actief is in vijf landen en middels deze transactie een nieuwe stap heeft gezet om haar positie als marktleider op de Europese voermarkt verder te versterken.

ForFarmers heeft een bedrag van PLN 242 miljoen (ongeveer €57,1 miljoen) in contanten betaald en daarmee 60% van de aandelen in handen gekregen. De eerste betaling omvat twee operationele fabrieken, een nieuw hoofdkantoor en een eerste betaling voor de nieuwe voerfabriek die reeds in aanbouw is. De tweede betaling van deze transactie (het aandeel van 60% in Tasomix) zal in 2021 worden gedaan. Dit bedrag is volledig afhankelijk van het behalen van operationele doelen door de nieuwe fabriek. ForFarmers zal de resultaten van Tasomix volledig opnemen in haar geconsolideerde financiële verslagen per 1 juli 2018, hoewel het bedrijf gerund zal worden als een joint venture om optimaal gebruik te maken van de kracht van beide bedrijven. De verwachting is dat Tasomix zal bijdragen aan de winst per aandeel in 2018. De overeenkomst omvat ook call- en putopties voor de overige 40% van de aandelen.

Tasomix is een bedrijf met een sterk management en 250 werknemers. Het bedrijf is vooral actief in de pluimveesector. Op dit moment heeft het bedrijf twee operationele productiefaciliteiten (in Biskupice en Kaboro) met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 450k ton. In de nieuwe productiefaciliteit in Pionki worden op dit moment de eerste voeders geproduceerd. In 2016 produceerde Tasomix 395k ton voer in deze fabrieken, voornamelijk voor pluimveehouders, maar ook voor rundvee- en varkenshouders. Het hoofdkantoor van Tasomix bevindt zich naast de grootste fabriek in Biskupice (ten zuidwesten van Warschau). De nieuwe voerfabriek wordt gebouwd in Pionki (ten zuiden van Warschau) en heeft een maximumcapaciteit van ongeveer 350k ton. Deze fabriek zal voer produceren voor een specifieke pluimvee-integratie waaraan de eigenaren van Tasomix gelieerd zijn. De betreffende overeenkomst is inmiddels getekend. Daarnaast zal de fabriek in Pionki zich richten op de vrije markt voor pluimvee-, varkens- en rundveehouders.

Tasomix verschaft ForFarmers toegang tot een Europese markt met een bovengemiddeld groeicijfer in de aantrekkelijke pluimveesector. Polen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot de grootste vleeskuikenproducent in Europa. Het land bedient de lokale markt en exporteert voornamelijk naar EU-landen. ForFarmers ziet kansen om de kennis die binnen Tasomix aanwezig is in te zetten in haar eigen organisatie en om haar operationele ervaring breder te gebruiken in Polen. Deze transactie past binnen de Horizon 2020-strategie waarmee ForFarmers zowel autonoom als door middel van overnames wil groeien in Europe en de omringende regio’s en haar aanbod in de pluimveesector wil versterken.