ForFarmers besluit tot inkoopprogramma eigen aandelen

1 december 2021 - 06:57 uur

ForFarmers maakt bekend een inkoopprogramma eigen aandelen te starten voor een maximaal bedrag van €50 miljoen, onder meer om de balans efficiënter (kapitaalvermindering) te maken. Dit is in lijn met de aankondiging van de onderneming op 2 november jl. een mededeling te doen over een alternatieve kapitaalallocatie, naast de toen uitgesproken intentie een dividend per gewoon aandeel uit te keren dat vergelijkbaar is met het dividend over 2020.

ForFarmers maakt voor het inkoopprogramma eigen aandelen gebruik van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 23 april 2021 gegeven machtiging om maximaal 10% van de geplaatste eigen aandelen in te kopen en, indien verleend, de machtiging van de AvA in 2022. Binnen de huidige machtiging zijn reeds 190.000 eigen aandelen ingekocht ten behoeve van de participatieplannen van 2021. Het totaal aantal in te kopen aandelen in het aangekondigde inkoopprogramma zal derhalve maximaal 9.331.882 zijn.
Besloten is, na ampele overweging, een regulier inkoopprogramma te doen. Dit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke financiële intermediair.
Het inkoopprogramma van eigen aandelen start op 2 december 2021 en zal eindigen op 31 december 2023, of zoveel eerder als het inkoopprogramma is voltooid.

Vanaf de start van het programma, zal ForFarmers op de eerste handelsdag van iedere week een persbericht publiceren over de voortgang van het inkoopprogramma. Deze berichtgeving is terug te vinden op deze website