ForFarmers start aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen

2 mei 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 26 april jl. ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) gemachtigd om een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten. In lijn hiermee start ForFarmers vandaag met de inkoop van eigen aandelen.

Onder meer om de balans van ForFarmers efficiënter te maken zal ForFarmers gedurende een periode van 18 maanden eigen aandelen inkopen voor (a) een bedrag dat ligt tussen de €40 miljoen en €60 miljoen en (b) voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2017 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2016 betrof 483.000 aandelen).

ForFarmers zal op de eerste handelsdag van iedere week een persbericht publiceren waarin de voortgang met betrekking tot de uitvoering van het inkoopprogramma wordt vermeld. Deze berichtgeving is terug te vinden op de website www.forfarmersgroup.eu.

De ingekochte aandelen zullen eerst worden aangewend ter uitvoering van de medewerkersparticipatieplannen en vervolgens zullen eigen aandelen worden ingekocht zoals hiervoor aangegeven onder a. Zodra de inkoop ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen is afgerond, zal dit worden aangekondigd in het wekelijkse persbericht.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.